AKSARAY PSİKOTEKNİK
İpekyol İş Merkezi Migros arkası kat 9

SORU ÇÖZ

AKSARAY SRC PSİKOTEKNİK

Tel: 05337451796  03822030086

Ereğlikapı Mah. 7. Atatürk Bulvarı

Migros arkası Selçuklu parkı yanı

İpekyol İş Merkezi Kat 9

Psikoteknik merkezimiz:

Kurşunlu Cami Önü Saat kulesi karşısı
LC WAİKİKİ yanı YENİ AKSARAY yasıhanesi üstü  


AKSARAY
YAZILI SORULARI

MÜLAKAT SORULARI

SINAV YERİ KONUMU


SORULARI TELEFONUNUZA İNDİREREK İNTERNET YOKKENDE SORU

ÇÖZEBİLİRSİNİZ. ŞİFRE:  ipekyolsrc
Aşağıdakilerden hangisi B tipi kişilik özelliklerinden biri değildir?

a)  Eve döndüklerinde günlük hayattan tamamen uzaklaşabilirler

b)  Özel hayatları ile iş hayatları arasında kolayca sınır koyabilirler

c)  Karar vermede aceleci değildirler

d)  Çabuk karar verirler

 

 Aşağıdakilerden hangisi strese neden olan faktörlerden bir tanesi değildir?

a)  Ekonomik problemler

b)  İşin yoğunluğu

c)  Ailevi problemler

d)  İş hayatındaki başarı

 

 Dinleyebilmek için aşağıdakilerden hangisini yapmak gerekir?

a)  Başka işler ile uğraşmak

b)  Telefon ile konuşmak

c)  Konuşmamak

d)  Dikkatini başka konuya vermek

 

 Aşağıdakilerden hangisi, araç kullanırken öfke duygusuna kapılan bir sürücünün kendisini sakinleştirmek için uygulaması gereken yöntemlerden biri değildir?

a)  Trafik ortamında gerilimli durumların olabileceğini kabul etmesi

b)  Karşılaşılan durumla ilgili negatif çözümler üretmesi

c)  Radyo veya müzik açması

d)  Derin nefes alması

 Sürücünün sicil bilgileri, iş deneyimi, sağlık ve eğitim durumu, sürücü belgesi uygunluğu, sürücü kariyer planlaması, sürücü eğitimi ve gerekli sertifikaların tedariki, sürücü harcırahlarının tespiti ve güzergâh avanslarının belirlenmesi gibi bileşenler aşağıdakilerden hangisinin temel bileşenleridir?
a)  Sürücü Bilgi Takip Sistemi
b)  Müşteri İlişkileri Yönetimi
c)  Güzergâh Planlama
d)  Depo Antrepo Operasyonları Turizm bölgelerini gösteren trafik levhaları hangi renktedir?

a)  Kahverengi

b)  Mavi

c)  Yeşil

d)  Sarı

 

 Düzenlenen poliçeye, geçerlilik süresi içerisinde yeni bir şart eklenmesi durumunda hangi belge düzenlenir?

a)  Yeni poliçe

b)  Aşkın poliçe

c)  Zeyilname

d)  Tecditname

 Herhangi bir riske ilişkin olarak sigortacının vermiş olduğu teminata karşılık ödenen ücrete ne ad verilir?

a)  Teminat

b)  Hasar

c)  Prim

d)  Sürprim

 

 Aşağıdakilerden hangisi atardamar (arter) kanamasının özelliklerindendir?

a)  Açık kırmızı renkte olması, kanın fışkırarak akması

b)  Kanın kısa sürede pıhtılaşması

c)  Kanın kesintisiz ve yavaş akması

d)  Kanın sızıntı şeklinde ve yavaş akması

 

 Dış kalp masajı uygulaması aşağıdakilerden hangisine yapılmalıdır?

a)  Solunumu durmuş olanlara

b)  Kalbi 20 dakika önce durmuş olanlara

c)  Kalbi 3- 5 dakika önce durmuş olanlara

d)  Kalbi düzensiz çalışanlara

 

 Aşağıdakilerden hangisi, yaralanmalarda uygulanan genel ilk yardım kurallarından biri değildir?

a)  Kanamanın durdurulması

b)  Yara yerinin değerlendirilmesi

c)  Yara üzerinin pamukla kapatılması

d)  Yaşam bulgularının kontrol edilmesi

 

 Aşağıdakilerden hangisi araçta fazla yakıt sarfiyatına sebep olur?

a)  Frenlerin sıkı olması

b)  Frenlerin gevşek olması

c)  Frenlerin yağlı olması

d)  Frenlerin normal olması

 

 Aracın elektrik devresinde, akım yüksek olduğunda eriyerek güvenliği sağlayan parça aşağıdakilerden hangisidir?

a)  Akü

b)  Platin

c)  Sigorta

d)  Alternatör

 

 Araçlarda arka camın rezistanslı (ısıtıcılı) olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

a)  Camın patlamasını önlemek

b)  Radyo ve televizyon anteni olarak kullanmak

c)  Camda oluşan donma ve buğulanmayı önlemek

d)  Cam yapışkanının cama tutmasını sağlamak

 

 Aracın el freni teli kopmuş ise aşağıdakilerden hangisi olur?

a)  Kampana aşınır

b)  Fren sistemi hava yapar

c)  El freni tutmaz

d)  Fren pedal boşluğu artar

 

 İş kazası sonrasında bedensel bütünlüğü bozulan işçinin mesleğini tam yada gerektiği gibi yürütmesine engel olan veya zorlaştıran durum aşağıdakilerden hangisidir?

a)  Maddi kazanç kaybı

b)  Fiziksel yetersizlik

c)  Tecrübe kazanma

d)  Verimsizlik

 

 Başlangıç ve bitiş noktaları arasında güzergahların belirlenmesi sürecinde sipariş,araç,iklim,işgücü,kapasite,hız,maliyet,zaman vb. bilgilere göre güzergah ve zaman planlaması nasıl yapılır?

a)  Kestirme yollar tercih edilerek

b)  Trafik yoğunsa yoğunluğun azalmasını bekleyerek

c)  Gidilecek güzergâhı önceden tespit edip yükü zamanında yükleyip yola çıkarak

d)  Hiçbiri

 

 Aşağıdakilerden hangisi daha dar tabanlı lastik kullanmanın sonuçlarından değildir?

a)  Karlı zeminde daha iyi kavrama

b)  Suda kızaklamada artış

c)  Suda kızaklamada düşüş

d)  Fren mesafesinde artış

 

 Aracı yorgun ve uykusuz kullanan bir sürücüde aşağıdaki durumlardan hangisi meydana gelmez?

a)  Dikkati kolay dağılır

b)  Refleksleri zayıflar

c)  Araca tam hâkimiyet sağlar

d)  Düşünceleri karışır, şeritten sapar

 

 Aşağıdakilerden hangisi sürüş için araçta yapılacak hazırlıklardan değildir?

a)  Yan aynalardan en iyi şekilde yararlanmak için aynalar 45 dereceye ayarlanmalı

b)  Emniyet kemeri takılmalı

c)  Direksiyon saatin 9' u çeyrek geçe pozisyonunda tutulmalı

d)  Koltuğa oturduğumuzda omuzlarımız koltuğa değecek şekilde oturmalı, bilekler direksiyon simidinin 12 noktasına yetişmeli

 

 Aşağıdakilerden hangisi zayi kelimesinin karşılığıdır?

a)  Malın yanması, kaybolması, çalınması, yetkili makamlarca el konulması, malın yanlışlıkla alıcıdan başkasına teslim edilmesi halleridir

b)  Nakliyecinin taşıdığı malın değerinin azalmasına neden olan her türlü maddi kötüleşmesidir

c)  Malın geç teslim edilmesidir

d)  Yükümlülüklerin ihlalidir

 

 Gece güvenli sürüş için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

a)  Normal şartlarda farlar ile birlikte sis lamaları da yakılmalıdır

b)  Yerleşim birimleri içinde sadece park ışıkları ile gidilmelidir

c)  Karşıdan gelen sürücünün gözünü rahatsız etmemek için kısa farlara geçilmelidir

d)  Plaka ve arka stop ışıkları yüklerle kapanmışsa kırmızı bez asılmalıdır

 

 Araçtaki aynaların önemi nedir?

a)  Şerit değiştirmelerde gireceğimiz şerit ile ilgili bilgi almak

b)  Park etmelerde kolaylık sağlamak

c)  Bizi geçen araçlar ile ilgili bilgi almak

d)  Hepsi

 

 Motorlu araçlarda, viraj içinde gereğinden fazla gaza basmanın ve fren yapmanın etkileri ne olur?

a)  Tekerleklerin yol ile temasını azaltır ve kayma hareketini kolaylaştırır

b)  Viraj daha güvenli dönülür

c)  Merkez kaç kuvvet azalarak güvenli dönüş sağlanır

d)  Viraj daha hızlı dönülür

 

 Yolcu ve eşyanın bindirme, indirme, yükleme, boşaltma noktalarının taşıtın kayıtlı olduğu ülkenin dışındaki ülkeler arasında yapılan taşımalara ne ad verilir?

a)  Üçüncü ülke taşıması

b)  Şehirlerarası taşıma

c)  Transit taşıma

d)  Düzenli sefer

 

 Karayolu Taşıma Yönetmeliği' ne göre; aşağıdakilerden hangisi şoförlerde aranacak nitelik ve şartlardan değildir?

a)  İlgili mevzuatın öngördüğü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları

b)  Taşıtın niteliğine uygun sürücü belgesine sahip olmaları

c)  Büyük otobüs kullananlarının 22 yaşından gün almış olmaları

d)  Uyuşturucu, silah, insan ve gümrük kaçakçılığı ile terör suçlarından dolayı hürriyeti bağlayıcı ceza almamış olmaları

 

 Karayolu taşıma Kanunu' na göre yetki belgesi almadan taşıma işinde faaliyette bulunanlara aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

a)  Para cezası

b)  Hapis cezası

c)  Hak mahrumiyeti

d)  Trafikten men

 

 Uyuşturucu ve keyif verici maddeleri alarak araç kullandıkları tespit edilenler için aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır? 

a)  Eylemin gerektirdiği diğer cezaların dışında altı ay hafif hapis cezası verilir

b)  Hapis cezası ile birlikte hafif para cezası uygulanır

c)  Sadece para cezası uygulanır

d)  Sürücü belgeleri 5 yıl süreyle geri alınır

 

 Aşağıdaki hâllerin hangisinde sürücü trafikten men edilir?

a)  Taşıma sınırından fazla yük yüklemişse

b)  Uyuşturucu madde alarak araç kullanıyorsa

c)  Taşıma sınırından fazla yolcu almışsa

d)  Araca zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırılmamışsa

 

 Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile otobüsün karşı­laşması durumunda, hangisi diğerine yol vermelidir?

a)  Otomobil sürücüsü otobüse

b)  Otobüs sürücüsü otomobile

c)  Şeridi daralmış olan, diğerine

d)  Azami ağırlığı az olan, diğerine

 

 Aşağıdakilerden hangisi A tipi kişilik özelliklerinden biri değildir?

a)  Uysal

b)  Eleştirici

c)  Aceleci

d)  İdealist

 

 Doğru bir iletişim için ne yapmak gerekir?

a)  Başka işlerle uğraşmak

b)  Telefonla oynamak

c)  Dinlemek

d)  Dikkatini başka konuya vermek

 

 Aşağıdakilerden hangisi güvenli sürüş kurallarına uyan bir sürücünün sergileyeceği tutum ve davranışlardan değildir?

a)  Hız sınırını kendine göre düzenlemek

b)  Sorumluluklarını bilmek

c)  İletişimin önemini bilmek ve uygulamak

d)  Öfkesini kontrol edebilmek

 

 Kaçakçılık ile iştigal etmek amacıyla iki veya daha fazla kimsenin önceden anlaşarak birleşmelerine ne denir?

a)  Örgüt

b)  Teşekkül

c)  Hücre evi

d)  Mafya

 

 Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazalarının ülke ekonomisine verdiği zararlardan biri değildir?

a)  Trafik işaretlerinin hasar görmesi

b)  Kara yollarının zamanından önce yıpranması

c)  Trafik suçlarına uygulanan cezaların artırılması

d)  Yol kenarındaki oto korkuluklarının tahrip olması

 

 Kırmızı ışıkta beklerken ışık sarıya döner dönmez önündeki araca korna çalan sürücünün, ışığın yeşile dönmesi için  bekleyememesi  bu sürücünün hangi temel değere sahip olmadığını gösterir?

a)  Empati

b)  Görgü

c)  Sabır

d)  Fedakârlık

 

 Araç takip sistemlerini uygulayabilmek için aşağıdakilerden hangisini kullanmak gerekli değildir?

a)  Yol güvenlik sistemleri

b)  Network Yönetim Merkezi

c)  Uydu sistemleri

d)  Araçlara monte edilen mobil araç terminalleri

 

 Vücut duruşu, jestler, mimikler, yüz ifadeleri ve göz hareketlerinden oluşan zihinsel ve fiziksel faaliyetlerle desteklenen sözel olmayan iletişim şekli hangisidir?

a)  Duygudaşlık

b)  Beden dili

c)  Digerkâmlık

d)  Öfke yönetimi

 

 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu na göre 'eşyayı, sahte belge kullanmak suretiyle gümrük vergileri kısmen veya tamamen ödenmeksizin  Türkiye ye ithal eden kişiye verilecek ceza aşağıdakilerden hangisidir?

a)  İki aydan iki yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası

b)  Üç aydan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası

c)  Altı aydan altı yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası

d)  Bir yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezası

 

 Gümrük ve diğer formaliteler için gerekli talimatlarla ilgili eksik ve hatalı bilgiden sorumlu aşağıdakilerden hangisidir?

a)  Acente sorumludur

b)  Gönderici sorumludur

c)  Alıcı sorumludur

d)  Gümrük komisyoncusu sorumludur

 

 Omurga yaralanması olan kazazede, uygun şekilde taşınmazsa hangisi meydana gelir ?

a)  Vücut sıcaklığının artması

b)  Bulantı ve kusma

c)  Felç

d)  Sırt ve bel ağrısı

 

 Kazazede konuşamıyor, öksüremiyor, refleks olarak iki eli ile boğazını tutuyorsa bunun nedeni nedir?

a)  Zehirlenme

b)  Şok

c)  Boğaz enfeksiyonu

d)  Soluk yoluna yabancı cisim kaçması

 

 Aşağıdaki tertibatın hangisi koruma amaçlı değildir?

a)  Koltuk başlığı

b)  Yedek lastik (stepne)

c)  Emniyet kemeri

d)  Çocuk bağlama sistemi

 

 Aşağıdakilerden hangisi araçların kullanım amacıdır?

a)  Binek olarak kullanma

b)  Yolcu taşıma

c)  Yük taşıma

d)  Hepsi

 

 Uzağı gösteren farların gösterge panelindeki rengi nedir?

a)  Mavi

b)  Sarı

c)  Kırmızı

d)  Yeşil

 

 Virajlarda tekerleklerin farklı hızlarda dönmesine izin veren güç aktarma elemanı, aşağıdakilerden hangisidir?

a)  Akümülatör

b)  Diferansiyel

c)  Vites kutusu

d)  Alternatör

 

 Aşağıdaki jestlerden hangisi savunma duygusunu ifade eder?

a)  Dik duruş

b)  Eller arkada, çene yukarıda

c)  Kollar, eller ve avuç içleri açık

d)  Kolları göğüste kavuşturma

 

 Aşağıdakilerden hangisi, gürültünün insanlar üzerindeki olumsuz etkilerinden biri olamaz?

a)  İşitme bozukluğu

b)  Algılama güçlüğü

c)  Verimliliğin azalması

d)  Konsantrasyonun artması

 

 Aşağıdakilerden hangisi motorun yağ eksiltmesinin nedenlerinden biridir?

a)  Segman ya da silindirlerin aşınması

b)  Yağ filtresinin tıkalı olması

c)  Yağ pompasının arızalı olması

d)  Yağ müşirinin arızalı olması

 

 TIR sözleşmesi ile saptanan TIR rejimi altında eşyaların bir hareket noktasındaki gümrük idaresinden bir varış noktasındaki gümrük idaresine taşınmasını aşağıdakilerden hangisi ifade eder?

a)  TIR taşımacılığı

b)  TIR Sözleşmesi

c)  TIR Karnesi

d)  TIR işlemi

 

 Lastik havalarının normalden fazla olması aşağıdaki zararlardan hangisine neden olur?

a)  Lastik yan duvarları aşırı esner

b)  Lastikler orta kısmından aşınır

c)  Direksiyonda sarsıntı meydana gelir

d)  Ön düzen ayarları bozulur

 

 Aşağıdakilerden hangisi yük bilgilerinin (ağırlığı, kap adedi ve özelliklerinin) yer aldığı evraktır?

a)  Aracın ruhsatı

b)  Taşıma evrakı

c)  Pasaport

d)  Tescil belgesi

 

 Aşağıdaki kişilik özelliklerinden hangisine sahip olan sürücüler kaza yapmada daha yüksek risk taşır?

a)  Başkalarının haklarına saygılı

b)  Kolay sakinleşebilen

c)  Sabırsız ve hırslı

d)  Çabuk öfkelenmeyen

 

 Aşağıdakilerden hangisi taşımacının hukuki sorumluluğu kapsamında değildir?

a)  Taşıma senetsiz yapılamaz

b)  Sigorta sorumluluğu

c)  Güvenli taşımadan sorumludur

d)  Çevre kirliliğini önlemeden sorumludur

 

 Çalınmış olan aracın bulunması için ilgili makamlarca yapılacak araştırmalar kaç gün içinde sonuç vermediği takdirde sigortalı, ilgili makamlara başvurduğunu belgelemek suretiyle durumu sigortacıya bildirir ve aracın çalınma günündeki değeri ödenir?

a)  7 gün

b)  14 gün

c)  15 gün

d)  30 gün

 

 Yetki belgesi sahibinin kullanacağı taşıtların niteliğini ve sayısını liste halinde gösteren, yetki belgesinden ayrı, yetki belgesinin eki olarak düzenlenen belgeye ne ad verilir?

a)  Yetki belgesi

b)  Tescil belgesi

c)  Taşıt belgesi

d)  Trafik belgesi

 

 Karayolu Taşıma Yönetmeliği' ne göre; şoförler hangi belgeyi almak zorundadır?

a)  Aracın sınıfına uygun ehliyet

b)  Mesleki Yeterlilik Belgesi (SRC)

c)  Psiko-teknik Raporu

d)  Hepsi

 

 Yürürlükteki hükümler uyarınca ithalatta ve/veya ihracatta eşyaya uygulanan ithalat ve/veya ihracat gümrük vergilerinin tümünü aşağıdakilerden hangisi ifade eder?

a)  Gümrük vergileri

b)  Devlet vergileri

c)  İthalat vergileri 

d)  İhracat vergileri 

 

 Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yetki belgesi sahibine verilen uyarmaların kaldırılmadığı taktirde sayısı kaça ulaşıncaya kadar yetki belgesinin faaliyeti geçici olarak durdurulur?

a)  10

b)  50

c)  100

d)  150

 

 Motorlu taşıtların kara yolu uygunluk belgesini onaylayan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

a)  Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

b)  Hazine ve Maliye Bakanlığı

c)  İçişleri Bakanlığı

d)  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

 

 Malların kara yolu ile uluslararası nakliyatına ilişkin kuralları hangi sözleşme düzenlemiştir?

a)  CMR

b)  ATR

c)  ADR

d)  UBAK

 

 Aşağıdakilerden hangisi ‘’Nakliyeciler açısından ‘’ TIR sisteminin avantajlarından biri değildir?

a)  Sınırlarda minimum engelleme sağlaması

b)  Ulusal Prosedür uygulanmasında yaşanacak gecikmeleri azaltması

c)  Ulusal garanti ve dokümantasyona (belgeleme) gerek olmaması

d)  Maliyet azaltması

 

 Aşağıdakilerden hangisi ana yönlerden biridir?

a)  Kuzeydoğu

b)  Kuzey      

c)   Kuzeybatı

d)  Güneydoğu

Motorlar yapım özelliklerine göre kaç şekilde sınıflandırılır?

a)  Bir

b)  İki

c)  Üç

d)  Dört

 

 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' na göre "genel düzenleyici idari işlemlerle ithali yasaklanan eşyayı ithal eden kişiye" verilecek ceza aşağıdakilerden hangisidir?

a)  Eşyanın gümrükleşmiş değeri kadar idari para cezası verilir

b)  Eşyanın gümrükleşmiş değerinin iki katı idari para cezası verilir

c)  Eşyanın gümrükleşmiş değerinin üç katı idari para cezası verilir

d)  Eşyanın gümrükleşmiş değerinin dört katı idari para cezası verilir.

 

 Motorla vites kutusu arasındaki irtibatı keserek, vites değiştirme olanağı sağlayan güç aktarma organı hangisidir?

a)  Debriyaj

b)  Vites kutusu

c)  Şaft

d)  Diferansiyel

 

 Aşağıdakilerden hangisi "Otomobil ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapacak gerçek veya tüzel kişilere" verilen yetki belgesidir?

a)  A1 Yetki Belgesi

b)  A2 Yetki Belgesi

c)  B1 Yetki Belgesi

d)  B2 Yetki Belgesi

 

 Düzenli seferler haricindeki uluslararası yolcu taşımacılığı söz konusu olduğunda şoförler ... süreyle araç kullanabilirler, araç kullanma süresinden sonra ... hafta tatilini kullanmak zorundadırlar.   Karayolları Trafik Yönetmeliği'ne göre yukarıdaki boşluğa sırasıyla hangi seçenek getirilmelidir?

 a)  7 gün-2 günlük

 b)  10 gün - 2 günlük

 c)  12 gün -1 günlük

 d)  12 gün - 2 günlük

 

 Öğrenci servislerinde diğer taşıtlardan farklı olarak aşağıdakilerden hangisi bulunur?

a)  Okul taşıtı yazısı ve “DUR” lambası

b)  “DUR” lambası ve sis ışıkları

c)  Park lambası ve yangın söndürücü

d)  Okul taşıtı yazısı ve ilk yardım çantası

 

 Doğrudan doğruya veya dolaylı olarak maddi menfaat elde etmek maksadıyla, yasal olmayan yollardan; Türk vatandaşı veya yabancı uyruklu kişilerin yurt dışına çıkmasına imkân sağlayan kimseye/kimselere ne ceza verilir?

a)  Hafif hapis cezası

b)  Hapis cezası

c)  Adli para cezası

d)  Hapis ve adli para cezası

 

 Karayolu Taşıt Onay Belgesi hangi dillerde basılır?

a)  Belgeyi veren ülkenin dilinde

b)  Belgeyi veren ülke ile yol güzergâhındaki ülkelerin dilinde

c)  İngilizce, Fransızca ve Almanca

d)  Belgeyi veren ülkenin dilinde ve Fransızca veya İngilizce

 

 Sigorta sözleşmesinden doğan talepler ne kadar sürede zaman aşımına uğrar?

a)  1 yıl

b)  3 yıl

c)  5 yıl

d)  10 yıl

 

 Aşağıdakilerden hangisi " tarifesiz olarak yurt içi yolcu taşımacılığı yapacaklara " verilen yetki belgesidir?

a)  A2

b)  D2

c)  C2

d)  N2

 

 Bir kavşakta geçiş üstünlüğüne sahip aracın sesli ve ışıklı uyarısını alan sürücü nasıl hareket etmelidir?

a)  Olduğu yerde hemen durmalı

b)  Derhal kavşağı boşaltarak yol vermeli

c)  Işıklı trafik işaretine uymalı

d)  Geriye dönerek beklemeli

 

 Sürücü belgesi, sürücünün işlemiş olduğu kusura göre belirli bir süreliğine trafik zabıtalarınca geri alınır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi, sürücü belgesinin geri alınmasını gerektiren kusurlardan biri değildir?

a)  Trafik işaretiyle belirlenmiş hız sınırını %10 oranında geçmek

b)  Ölümlü kazalarda asli kusurlu olmak

c)  Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak

d)  Kanunda belirtilen miktarın üzerinde alkollü olarak araç kullanmak

 

 Kara yolunda bozulan araçlar; dönemeç veya tepe üstü gibi yerlerde, kırmızı ışık cihazı veya kırmızı renkteki yansıtıcının aracın ön ve arkasında en az ………….. metre mesafede olacak ve diğer araç sürücüleri tarafından en az ………….. metreden açıkça görülebilecek şekilde yerleştirilmesi gerekir."  Karayolları Trafik Yönetmeliği'ne göre yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 a)  30 m /100 m

 b)  30 m /150 m

 c)  50 m / 100 m

 d)  50 m /150 m

 

 Aşağıdaki haritalardan hangisi daha KÜÇÜK ÖLÇEKLİ haritadır?

a)  Dünya haritası

b)  Avrupa haritası

c)  Türkiye haritası

d)  Ankara haritası

 

 Aşağıdakilerden hangisi araca eşya yükleme sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardandır?

a)  Araç yük ve eşyanın bulunduğu yere uygun şekilde yanaştırılır

b)  Yükün tipi ve çeşidine göre uygun kasa kapakları açılır

c)  Yük ve eşyanın yükleme planına uygun olarak dengeli bir şekilde kasa içine yerleştirilmesi sağlanır

d)  Hepsi

 

 Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre taşıt sahipleri ile yetki belgesi sahipleri arasında sözleşmeli taşıtlar için yapılacak olan sözleşmelerin asgari tutarları, aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir?

a)  Hazine ve Maliye Bakanlığı

b)  Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

c)  Hazine Müsteşarlığı

d)  Gelir İdaresi Başkanlığı

 

 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi nitelikli suç kapsamındadır?

a)  Bu kanunda tanımlanan suçların ve kabahatlerin üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi

b)  Bu kanunda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, meslek ve sanatın sağladığı kolaylıklardan yararlanmak suretiyle işlenmesi

c)  Bu kanunda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, belgede sahtecilik yaparak işlenmesi

d)  Hepsi

 

 Aşağıdakilerden hangisinin temel işlevi, çarpma anında oluşabilecek etkileri vücudun daha güçlü bölgelerine yönlendirerek ölüm ve yaralanma riskini azaltmaktır?

a)  Kriko

b)  Reflektör

c)  Emniyet kemeri

d)  Çekme halatı

 

 Aşağıda yükün yüklenmesi ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

a)  Yükün aracın boyunu önden 1 metre, arkadan 1 metre aşacak şekilde yüklenmesi yasaktır

b)  Yükün aracın boyunu önden 1 metre, arkadan 2 metreden fazla aşacak şekilde yüklenmesi yasaktır

c)  Yükün aracın boyunu önden 2 metre, arkadan 2 metre aşacak şekilde yüklenmesi yasaktır

d)  Yükün aracın boyunu önden 3 metre, arkadan 3 metre aşacak şekilde yüklenmesi yasaktır

 

 Tarifesiz olarak otobüsle yolcu taşımacılığı ile ilgili olarak hangisi doğrudur?

a)  Yolcu durumuna göre sefer düzenlenir

b)  Belli bir ücret tarifesi yoktur

c)  Belli bir zaman tarifesi yoktur

d)  Hepsi

 

 Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Kanunu'nun kapsamı dışındadır?

a)  Araç tescil belgesinde yol yıkama ve/veya süpürme aracı

b)  Taşıma işleri komisyonculuğu

c)  Kara yolunda motorlu taşıtlarla yapılan yolcu taşımacılığı

d)  Kara yolunda motorlu taşıtlarla yapılan eşya/kargo taşımacılığı

 

 Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındadır?

a)  Taşımacılık faaliyetlerinde yararlanılan her türlü taşıt, araç, gereç, yapı, tesis ve benzerleri

b)  Özel otomobillerle ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar

c)  Lastik tekerlekli traktörlerle ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar

d)  Üç tekerlekli taşıtlarla yapılan taşımalar

 

 Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre aşağıdakilerden hangisi taşıt kartı üzerinde yer alması zorunlu olan bilgilerden değildir?

a)  Aracın rengi

b)  Yetki belgesi sahibinin ticari ünvanı

c)  Sürücünün adı soyadı

d)  Yetki belgesinin türü ve numarası

 

 Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, otobüsle yurtiçi ve/veya uluslararası yolcu taşımacılığı veya hususi taşımacılık yapacak gerçek ve tüzel kişiler hangi yetki belgesini almak zorundadır?

a)  A Yetki Belgesi

b)  B Yetki Belgesi

c)  C Yetki Belgesi

d)  D Yetki Belgesi

 

 Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a)  Taşımacılar taşıma hizmetlerini kabul edilebilir bir neden olmaksızın veya zorunlu haller dışında yapmaktan kaçınamazlar

b)  Taşımacılar taşıma hizmetinden herkesin her zaman yararlanmasını sağlamak zorundadırlar

c)  Taşımacılar diğer taşımacılar veya üçüncü şahıslar tarafından engellenemezler

d)  Taşıt kartını araçta bulundurma zorunluluğu yoktur

 

 Belediye sınırları dâhilinde ticari amaçlı yolcu taşımacılığı yapabilmek için gereken izin veya ruhsatın nereden alınması gerekir?

a)  İlgili belediyeden

b)  İlgili trafik denetleme şubesinden

c)  İlgili il veya ilçe trafik komisyonundan

d)  İlgili şoförler ve otomobilciler odasından

 

 Karayolları Trafik Yönetmeliği ne göre trafik suçunun işlendiği tarihten geriye doğru 1 yıl içinde üçüncü kez 100 ceza puanını dolduran sürücülere aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

a)  Sürücü belgeleri süresiz olarak geri alınır

b)  Sürücü belgeleri 6 ay süreyle geri alınır

c)  Sürücü belgeleri 1 yıl süreyle geri alınır

d)  Sürücü belgeleri 5 yıl süreyle geri alınır

 

 Yapılan tespit sonucunda belirlenen limitlerin üzerinde alkol aldığı birinci defa tespit edilen sürücülerin sürücü belgeleri ne kadar süreyle geçici olarak geri alınır?

a)  3 ay

b)  6 ay

c)  1 yıl

d)  2 yıl

 

 Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazasında asli kusur sebebi sayılır?

a)  Yorgun ve uykusuz olarak araç kullanmak

b)  Alkollü araç kullanmak

c)  Kavşaklarda geçiş önceliğine uymamak

d)  Düşük hızla seyretmek ve gereksiz fren yapmak

 

 Ticari araçların teknik şartlara uygunluğu açısından periyodik muayenesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a)  İlk 1 yaş sonunda ve devamında her yıl

b)  İlk 2 yaş sonunda ve devamında her yıl

c)  İlk 3 yaş sonunda ve devamında iki yılda bir

d)  İlk 3 yaş sonunda ve devamında üç yılda bir

 

 Aşağıdakilerden hangisi iletişim türlerinden biri değildir?

a)  Sözel iletişim

b)  Görsel iletişim

c)  Sözel - görsel iletişim

d)  Uluslararası iletişim

 

 Yolda yapılması uygun olmayan sürücü davranışları, sapkın sürücü davranışı olarak isimlendirilir. Aşağıdakilerden hangisi sapkın sürücü davranışı değildir?

a)  Motivasyon

b)  Agresif davranış

c)  Drift yapmak

d)  İhlaller

 

 Aşağıdakilerden hangisi grup içi iletişime uymayan kavramdır?

a)  Aşağı düzeyle iletişim

b)  Eşit düzeyle iletişim

c)  Kendi ile iletişim

d)  Yukarı düzeyle iletişim

 

 Aşağıdakilerden hangisi sabırsız sürücünün özelliklerinden değildir?

a)  Agresif

b)  Yardımsever

c)  Sinirli

d)  Stresli

 

 Araç takip sistemlerinde kullanılan GPS ne işe yarar?

a)  İnternet bağlantısı için kullanılır

b)  Uluslararası acil yardım kodudur

c)  Cep telefonu kullanımını sağlar

d)  Aracın dünya üzerindeki yerini tespit etmeye yarar

 

 İletişim ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a)  İletişimin gerçekleşebilmesi için mesaj doğru bir kanaldan gönderilmelidir

b)  İletişimin gerçekleşebilmesi için en az iki birey olmalıdır

c)  İletişimin amacı kişinin kendi düşüncesini karşısındakine kabul ettirmektir

d)  İletişimin temeli, mesajın karşıya doğru bir şekilde aktarılmasıdır

 

 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na göre, kaçak eşya naklinde kullanılan taşıtlara hangi işlem uygulanır?

a)  Taşıta el konulur

b)  İşlem yapılmaz

c)  Taşıt, trafikten men edilir

d)  Kaçak eşya imha edilir

 

 Trafik sigortası, hangi hâllerde teminat dışında kalır?

a)  Şehir içi yollarda meydana gelen kazalarda

b)  Şehir dışı yollarda meydana gelen kazalarda

c)  Oto yarışlarında veya gösterilerde meydana gelen kazalarda

d)  Otoyollarda meydana gelen kazalarda

 

 Sigorta sözleşmesinin sigorta mevzuatında geçerli olan adı aşağıdakilerden hangisidir?

a)  Sigorta poliçesi

b)  Satış sözleşmesi

c)  Pazarlama sözleşmesi

d)  Garanti sözleşmesi

 

 Aşağıdakilerden hangisi kafa içi yaralanmaların belirtilerinden biridir?

a)  Bulantı, kusma

b)  Yüksek ateş

c)  Nabzın güçlü atması

d)  Ciltte döküntü

 

 Araç bakımının zamanında ve uygun şekilde yapılması, aşağıdakilerden hangisine katkı sağlar?

a)  Yakıt tasarrufuna

b)  Hız sınırlarının aşılmasına

c)  Yakıt tüketiminin artmasına

d)  Trafik yoğunluğunun azalmasına

 

 Akümülatörün eksi (-) ve artı (+) kutupları arasındaki fark nedir?

a)  Artı kutup ince, eksi kutup daha kalındır

b)  Artı kutup kalın, eksi kutup daha incedir

c)  Eksi kutup bakır, artı kutup kurşundur

d)  Artı kutup bakır, eksi kutup kurşundur

 

 Alternatörün ürettiği elektriğin volt ve akımını ayarlayan şarj sisteminin parçasının adı nedir?

a)  Şarj dinamosu

b)  Konjektör-regülatör

c)  Distribütör

d)  Ateşleme bobini

 

 "P 175/65 R 14 82 T" Yandaki gibi lastik üzerinde yazan tanıtıcı yazıda, 65 rakamı lastiğin hangi kısmının ölçüsüdür?

a)  Lastiğin jant çapının

b)  Lastikle yapılabilecek maksimum hız kodunun

c)  Lastikle taşınabilecek maksimum yük miktarı kodunun

d)  Lastiğin yanak yükseklik oranının

 

 Toplum içinde var olan ve uyulması gereken saygı ve incelik kuralları aşağıdakilerden hangisidir?

a)  Trafik kuralları

b)  Çalışma kuralları

c)  Görgü kuralları

d)  Hukuk kurallar

 

 Aşağıdakilerden hangisi motivasyonu düşüren etkenlerdendir?

a)  Birbirini engelleme

b)  Olumlu düşünme

c)  Sorumluluk alma

d)  Paylaşma isteği

 

 P 175/65 R 14 82 T Yandaki gibi lastik üzerinde yazan tanıtıcı yazıda altı çizili olan 82 ibare, lastiğin hangi özelliğini belirtir?

a)  Taşınabilecek maksimum yük miktarı kodunu

b)  Yanak genişliğini

c)  Jant çapını

d)  Taban genişliğini

 

 Yolcu taşımalarında Al ve A2 yetki belgesi eki taşıt belgelerine kaç yaşından büyük olmayan ticari otomobiller kaydedilir?

a)  12 yaşından büyük olmayan ticari otomobiller

b)  10 yaşından büyük olmayan ticari otomobiller

c)  8 yaşından büyük olmayan ticari otomobiller

d)  5 yaşından büyük olmayan ticari otomobiller

 

 Aşağıdakilerden hangisi aracın içinin fiziksel kontrolünü yapmakla ilgilidir?

a)  Aynaları kontrol eder, ayarlarını yapar

b)  Aracın dış temizliğini kontrol eder, temizler/temizlenmesini sağlar

c)  Aracın lastiklerini uygun malzeme ile siler, temizler/ temizlenmesini sağlar

d)  Aracın iç temizliğini kontrol eder, yangın söndürme cihazı, ilk yardım çantası ve reflektörü kontrol eder, varsa eksiklikleri tamamlar

 

 Aynı taşıtla bütün güzergâh boyunca aynı yolcu grubunun taşınması ve kalkış noktasına geri getirilmesi şeklindeki kapalı kapı seferleri ile gidişi dolu, dönüşü boş veya gidişi boş, dönüşü dolu taşımacılık şekli aşağıdakilerden hangisidir?

a)  Arızi

b)  Düzenli

c)  Mekik

d)  Servis

 

 Turist taşıma aracında aşağıdaki niteliklerden hangisi aranmaz?

a)  Ses tesisatı olması

b)  Havalandırma, ısıtma ve soğutma tesisatı bulunması

c)  Araçların sıfır olması

d)  Temiz ve özenle döşenmiş olması

 

 Aşağıdaki yöntemlerden hangisi, stresle başa çıkma yöntemlerinden biri değildir?

a)  Nefes egzersizleri

b)  Sosyal destek arama

c)  Düşünce biçimini değiştirme

d)  Karşıdaki insana bağırarak deşarj olma

 

 Hangisi turist-şoför ilişkilerinde temel prensiplerden değildir?

a)  Turistlere bahşişleri oranında hizmet etmek

b)  Müşterilerine gezi süresince güler yüzle, saygıyla hizmet etmek

c)  Kendisini bir turizm gönüllüsü olarak görüp müşterisini misafiri gibi kabullenmek

d)  Ülkemizi yabancı turistlere en iyi şekilde tanıtmak

 

 Yurt içi ve uluslararası taşımalarda, yolcuların kaç kilogram ücretsiz bagaj hakkı vardır?

a)  30 kg

b)  50 kg

c)  70 kg

d)  100 kg

 

 Aşağıdakilerden hangisi sola dönüşlerde sürücüler tarafından yapılması gereken hareketlerden biridir?

a)  Dönüşe başlamadan, sağdan gelen taşıtlara ilk geçiş hakkını vermek

b)  Orta adaya yakın şeritten kavşağa girmek

c)  Ada etrafında dönerken gereksiz şerit değiştirmemek

d)  Gireceği yola yaklaşırken sağa dönüş işareti ile birlikte sağa yaklaşarak dönel kavşaktan çıkmak

 

 Turistlerin algılama biçimlerini etkileyen unsur, aşağıdakilerden hangisidir?

a)  Hizmetin imajı

b)  İlgili personelin tutum ve davranışı

c)  Fiziki çevre

d)  Hepsi

 

 Türkiye'nin tarihi, doğal, kültürel, turistik değerlerinden en az birini tanıtma ve ulaştırmayı birlikte kapsayan, bu hizmetlerin dâhil olduğu tek bir fiyatla satılan veya satış taahhüdü yapılan ve hizmeti yirmi dört saatten kısa süreyi kapsayan ticarî faaliyet aşağıdakilerden hangisidir?

a)  Dış turizm

b)  Turizm

c)  Tur

d)  İç turizm

 

 Seyahat Acenteleri Mevzuatına göre transfer araçlarında aşağıdakilerden hangisinin bulundurulması zorunlu değildir?

a)  Transfer yapılan yolcuların listesi

b)  Yolcular adına düzenlenmiş yolcu biletleri

c)  TURSAB araç plakası ve araç taşıma belgesi

d)  Araç seyahat acentesi tarafından kiralanmış ise kira sözleşmesi sureti

 

 Uluslararası eşya-kargo taşımak için aşağıdaki mesleki yeterlilik belgelerinden hangisine sahip olunması gerekir?

a)  SRC-1

b)  SRC-2

c)  SRC-3

d)  SRC-4

 

 P 295/82 R22,5 Yandaki gibi lastik üzerinde yazan tanıtıcı yazıda, altı çizili olan 295  ibare lastiğin hangi kısmının ölçüsüdür?

a)  Taban genişliğinin

b)  Yanağının

c)  Yanak yüksekliğinin

d)  Jant çapının

 

 Uluslararası yolcu taşımacılığı için aşağıdaki mesleki yeterlilik belgelerinden hangisine sahip olunması gerekir?

a)  SRC-4

b)  SRC-3

c)  SRC-2

d)  SRC-1

 

 Aşağıdakilerden hangisi, stresin bedensel belirtilerinden biridir?

a)  Sırt ve boyun problemleri

b)  Kaygı

c)  Gerginlik

d)  Korku

 

 Tek parçada en fazla 100 kiloyu geçmeyen, küçük boyutlu koli, sandık, paket, gibi parça eşyaya ne ad verilir?

a)  Eşya

b)  Kutu

c)  Paket

d)  Kargo

 

 Otobüs, kamyon, tanker, çekici, römork ve yarı römork gibi araçların kış lastik diş derinlikleri ne kadar olmalıdır?

a)  4 mm

b)  3 mm

c)  2 mm

d)  1 mm

 

 Dönüş sırasında araca etki eden kuvvete ne denir?

a)  Basınç

b)  Merkez kaç kuvveti

c)  İvme

d)  Kaldırma kuvveti

 

 Solunumu veya kalbi durmuş kişiye yapay solunum yapılarak akciğerlerine hava gitmesini sağlamak ve kalp masajı yapılarak tekrar kan pompalanmasının sağlanmasına ne denir?

a)  Temel yaşam desteği

b)  İlkyardım

c)  Acil yardım

d)  Koma

 

 Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre, kargo taşımacılığında teslim alınan bir malın aksi bir süre belirtilmedikçe yurt içinde en geç kaç iş günü içinde teslim edilmesi gerekir?

a)  2 iş günü

b)  3 iş günü

c)  4 iş günü

d)  5 iş günü

 

 Yetki belgesi sahiplerinin yetki belgelerinin geçerlilik süresince kara yolu taşımacılık faaliyetlerinin icrası ile ilgili olarak uymak sureti ile mesleki saygınlığa sahip olmaları gerekmektedir.

 

 Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre, yetki belgesi sahipleri, yetki belgesinin verilmesinden itibaren, kaç ay içinde faaliyete başlamak zorundadır?

a)  Yetki belgesinin verilmesinden itibaren faaliyete başlamaları esastır

b)  1 ay içinde faaliyete başlamaları esastır

c)  6 ay içinde faaliyete başlamaları esastır

d)  1 yıl içinde faaliyete başlamaları esastır

 

 Karayolları Trafik Yönetmeliği'ne göre, alınan molalar günlük dinlenme süresinden sayılır mı?

a)  Sayılır

b)  Sayılmaz

c)  45 dakikanın üzerinde ise sayılmaz

d)  15 dakikanın üzerinde ise sayılır

 

 2918 sayılı Karayolu Trafik Yönetmeliği'ne göre sürücüsü dâhil oturma yeri on yediyi aşmayan araçlara ne ad verilir?

a)  Minibüs

b)  Tramvay

c)  Kamyonet

d)  Arazi taşı

 

 TIR sistemine göre kamyon üstü yapılan gümrük işlemine ne ad verilir?

a)  Dâhilde işleme

b)  Supalan işlemi

c)  Elleçleme

d)  Depolama

 

 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na göre kaçak eşya naklinde kullanılan araç sahibince, aracın iadesi için kasko değeri kadar teminat yatırma süresi kaç gündür?

a)  7 gün

b)  15 gün

c)  30 gün

d)  60 gün

 

 Aşağıdakilerden hangisi, zorunlu sigorta çeşitlerinden biri değildir?

a)  Koltuk Ferdi Kaza Sigortası

b)  Hayat Sigortası

c)  Tehlikeli Maddeler Sorumluluk Sigortası

d)  Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası

 

 Karayolları Trafik Yönetmeliği'ne göre 11 saatlik kesintisiz günlük dinlenme süresi haftada ............... fazla olmamak üzere en az...............indirilebilir.  Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdaki ifadelerden hangisinin getirilmesi uygun olur?

 a)  2 defadan - 9 saate

 b)  3 defadan - 9 saate

 c)  2 defadan-10 saate

 d)  3 defadan-10 saate

 

 Lastiklerin hava basıncı, kaç günde bir kontrol edilmelidir?

a)  15 günde bir

b)  Haftada bir

c)  30 günde bir

d)  Her gün

 

 Sürücüler için otoyolların uyku getiren en tehlikeli bölümleri nerelerdir?

a)  Gişeler

b)  Düzlükler

c)  Virajlar

d)  Tüneller

 

 Aşağıdakilerden hangisi, dışsal stres nedenlerinden biri değildir?

a)  Gürültü

b)  Sıcak

c)  Işık

d)  Olumsuz düşünce

 

 Aşağıdakilerden hangisi, kesik yaralanmalarında ilkyardım önlemidir?

a)  Yara üzerini tentürdiyotlu pamukla sarmak

b)  Yara kenarlarını birbirine yaklaştırarak sarmak

c)  Kesilen bölgenin kalp seviyesinin altında kalmasını sağlamak

d)  Müdahalede bulunulmadan sağlık kuruluşuna sevk etmek

 

 Aşağıdakilerden hangisi aracın yavaşlaması ve durması hâllerinde diğer araçları ikaz etmek amacıyla yanar?

a)  Fren lambaları

b)  Sis lambaları

c)  Geri vites lambaları

d)  İç aydınlatma lambaları

 

 Araçta kısa devreden doğacak yangın durumunda nasıl davranılır?

a)  Distribütörün kablosu çıkarılır.

b)  Marş motorunun kablosu çıkarılır

c)  Akünün kutup başları çıkarılır

d)  Alternatörün kablosu çıkarılır

 

 Uyluk kemiği kırığı tespit edilirken vücudun hangi bölümleri arasına tespit malzemesi yerleştirilir?

a)  Kalça ile diz kapağı arasına

b)  Kalça ile topuk arasına

c)  Koltuk altı ile topuk arasına

d)  Koltuk altı ile diz arasına

 

 Aşağıdakilerden hangisi, araçlarda ikinci derece güvenlik ekipmanıdır?

a)  Cam silecekleri

b)  Aynalar

c)  Koltuk başlıkları

d)  Lastikler

 

 Aşağıdakilerden hangisi güvenli sürüşte birinci derece(aktif)güvenlik ekipmanlarındandır?

a)  Koltuk başlıkları

b)  Hava yastığı

c)  Kapı içi barları

d)  Lastikler

 

 Ülkemizdeki TIR ve ATA Karnesi uygulamaları hususunda  ''Kefil Kuruluş'' sıfatıyla kim görevlendirilmiştir?

a)  TŞOF

b)  TOBB

c)  UND

d)  ATO

 

 Aşağıdakilerden hangisi stresin duygusal belirtilerinden biridir?

a)  Ellerin Terlemesi

b)  Baş Ağrısı

c)  Hızlı nefes alıp verme

d)  Korku

 

 Yangın söndürme cihazı aracın neresinde bulunmalıdır?

a)  Arka camın önünde

b)  Sürücünün hemen yanında

c)  Torpido gözünde

d)  Arka bagajda

 

 Ağır tonajlı taşıtların hafif tonajlı taşıtlara göre durma mesafeleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a)  Aracın tonajı durma mesafesini etkilemez

b)  Daha kısa mesafede durur

c)  Diğer taşıtlar ile aynı mesafede durur

d)  Daha uzun mesafede durur

 

 Devamlı yol çizgisi aşağıdakilerden hangisini bildirir?

a)  Öndeki araçların geçilemeyeceğini

b)  Hiçbir sebeple durulamayacağını

c)  Sağ bankette durulamayacağını

d)  Sağ şeritten gidilemeyeceğini

 

 Araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların her yılın hangi tarihleri arasında kış lastiği kullanması zorunludur?

a)  1 Eylül - 1 Ocak

b)  1 Ekim - 1 Şubat

c)  1 Kasım - 1 Mart

d)  1 Aralık - 1 Nisan

 

 Aşağıdakilerden hangisi Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde suç teşkil eder?

a)  Göçmen taşınması

b)  İthali, insan sağlığı ve güvenliği açısından tehlikeli olacak maddelerin gümrük makamlarının yanıltılması suretiyle ülkeye sokulması

c)  İnsan ticareti yapmak

d)  Hepsi

 

 Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre taşımacının sorumluluğuna ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)  Yolcu taşımaları biletsiz veya taşıma sözleşmesiz yapılamaz.

b)  Eşya taşımaları taşıma senetsiz yapılamaz.

c)  Taşımacı, acentesinin acentelik sıfatıyla yapmış olduğu faaliyet ve işlemlerden sorumlu değildir.

d)  Taşımacı, yolcu ve eşyanın güvenlik içinde taşınmasından sorumludur.

 

 Aşağıdakilerden hangisi 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu’na göre taşımacının yükümlülüğü değildir?

a)  İlgili mevzuat hükümlerine uygun bir taşıtı sefere göndermek

b)  Şoförlerin sürücü belgelerinin bulunup bulunmadığını araştırmak

c)  Teknik şartlara uymayan taşıtların trafiğe çıkmasına engel olmak

d)  Yolcu ve eşyayı istenildiği takdirde taahhüt edilen yerin dışında başka bir yere götürmek

 

 Bir yöndeki trafiğe ait taşıt yolunun bir ayırıcı ile belirli şekilde diğer taşıt yolundan ayrılması ile meydana gelen kara yoluna ne denir?

a)  İki yönlü kara yolu

b)  Tek yönlü kara yolu

c)  Bölünmüş kara yolu

d)  Erişme kontrollü kara yolu (otoyol-ekspres yol)

 

 Araçlardaki güvenli bir fren sisteminden beklenenler nelerdir?

a)  Taşıtı mümkün olan en kısa mesafede durdurabilmeli

b)  Taşıtı uygun bir ivmeyle yavaşlatmalı

c)  Park durumunda taşıtı sabitlemeli

d)  Hepsi

 

 Virajlara girildiğinde üzerinde yük azalan tekerleklerin yol ile teması nasıldır?

a)  Yol ile teması artar ve kayma kolaylaşır

b)  Yol ile teması azalır ve kayma kolaylaşır

c)  Yol ile teması azalır ve kayma zorlaşır

d)  Yol ile teması artar ve kayma zorlaşır

 

 Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındaki faaliyetlerde çalışan/çalıştırılan şoförlerin kaç yaşından gün almamış olmaları şarttır?

a)  55

b)  56

c)  65

d)  66

 

 Trafik sigortası ile kasko sigortası arasındaki farkları gösteren aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)  Kasko sigortası isteğe bağlıdır, trafik sigortası zorunludur

b)  Trafik sigortası sorumluluk sigortasıdır, kasko sigortası mal sigortasıdır

c)  Kasko sigortası zorunlu sigortadır, trafik sigortası isteğe bağlıdır

d)  Trafik sigortası sigortalının üçüncü şahıslara verdiği zararı, kasko sigortası ise sigortalının zararını karşılar

 

 Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Kanunu’nun kapsamı içerisinde yer alır?

a)  Kara yolunda motorlu taşıtlarla yapılan eşya/kargo taşımacılığı

b)  Üç tekerlekli taşıtlarla yapılan taşımalar

c)  Resmi taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan ticari olmayan taşımalar

d)  Türk Silahlı Kuvvetlerine ait taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar

 

 Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Kanunu'nun amacı değildir?

a)  Kara yolu taşımalarını ülke ekonomisinin gerektirdiği şekilde düzenlemek

b)  Trafik kurallarına uygunluğu kontrol etmek

c)  Taşımada düzeni ve güvenliği sağlamak

d)  Taşıma işlerinde istihdam edilenlerin nitelik ve haklarını saptamak

 

 Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Kanunu'nun kapsamı içerisinde yer alır?

a)  Lojistik işletmeciliği

b)  Üç tekerlekli taşıtlarla yapılan taşımalar

c)  Araç tescil belgesinde beton pompalama

d)  Hususi otomobiller

 

 Hangi farlar, hızlı yol kesimlerinde gündüzleri güneşli havalarda bile yakılmalı ve tehlike yaratacaklara daha iyi görünme sağlanmalıdır?

a)  Parklar

b)  Kısa farlar

c)  Uzun farlar

d)  Sis farları

 

 Rentek manevrası nedir?

a)  Sedye ile taşıma yöntemidir

b)  Araç içindeki yaralının omuriliğine zarar vermeden çıkarma tekniğidir

c)  Hasta yaralıyı sedyeye alma tekniğidir

d)  Acil taşıma tekniğidir

 

 Ulusal mevzuatımızda, taşıma sözleşmeleri hangi kanunda düzenlenmiştir?

a)  Borçlar Kanunu

b)  Türk Medeni Kanunu

c)  Türk Ticaret Kanunu

d)  Karayolları Trafik Kanunu

 

 Göz temasından kaçınma, duygulardan hangisinin belirtisidir?

a)  Rahatlık ve açıklık

b)  Suçluluk veya bir şey saklama duygusu

c)  İş birliğine hazır olma

d)  Güvensizlik duygusu

 

 Ticari araç sürücüsü yüklediği yük ile ilgili olarak düzenlenen sevk mektubunda aşağıdakilerden hangisinin yer aldığını iş öncesi kontrol eder?

a)  Yükün özelliğinin tarifi, ambalaj şekli ve tehlikeli yükler söz konusu olduğunda bunların herkesçe anlaşılacak şekilde tarifi

b)  Taşıma ücretleri (taşıma bedeli, ek giderler, gümrük resimleri ve mukavelenin akdinden teslime kadar yapılan ödemeler)

c)  Aksine olabilecek herhangi bir hükme bakılmaksızın taşımanın bu taşıma sözleşme hükümlerine tabi olduğunu bildirir not

d)  Hepsi

 

 Aracınızın ön lastiği patlarsa ne olur?

a)  Araç patlayan lastik yönüne doğru dönmeye çalışır

b)  Aracınızın arkası sağa sola yalpalamaya başlar

c)  Aracınızın ön tarafı sağa sola yalpalamaya başlar

d)  Araç patlayan lastiğin tersi yönüne doğru dönmeye başlar

 

 Aracın arka lastiği patlarsa ne olur?

a)  Araç, patlayan lastik yönüne doğru dönmeye çalışır

b)  Aracınızın arkası sağa sola yalpalamaya başlar

c)  Aracınızın ön tarafı ağa sola yalpalamaya başlar

d)  Araç, patlayan lastiğin tersi yönüne doğru dönmeye başlar

 

 Baş yaralanmalarında kulak veya burundan kan geliyorsa sebebi ne olabilir?

a)  Tansiyon düşmesi

b)  Mikroplara bağlı hastalık

c)  Beyinde hasar sonucu olan kanama

d)  Yaralının şoka girmesi

 

 Araçların kara yolu yapılarından güvenle ve yapıya zarar vermeden geçebilmeleri için saptanan dingil ağırlığına ne ad verilir?

a)  Azami Dingil Ağırlığı

b)  Azami Ağırlık

c)  Azami Toplam Ağırlık

d)  Yüklü Ağırlık

 

 Araçların karayollarında güvenle ve yapıya zarar vermeden geçebilmeleri için saptanan toplam ağırlığına ne ad verilir?

a)  Azami dingil ağırlığı

b)  Azami ağırlık

c)  Azami toplam ağırlık

d)  Yüklü ağırlık

 

 Aşağıdakilerden hangisi, başarılı ve etkili iletişimin temel öğeleri arasında yer almaz?

a)  Empati kurmak

b)  Dinlemek

c)  Eleştirmek

d)  Saygılı olmak

 

 Aşağıdakilerden hangisi sürüş yeteneğini etkileyen zihinsel süreçler arasında yer almaz?

a)  Eleştiri

b)  Öfke

c)  Depresyon

d)  Empati

 

 Sigorta poliçesi ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)  Sigorta poliçesi, sözleşmenin yapıldığına dair yazılı bir delildir

b)  Sigorta poliçesi, sigortacı ile sigortalının hak ve yükümlülüklerini gösterir

c)  Sigorta poliçesinde, azami teminat tutarı yazılıdır

d)  Sigorta poliçesi, sözlü olarak da düzenlenebilir

 

 Araç takip sistemleri aşağıdaki sistemlerin hangisinde kullanılır?

a)  Polis denetimi

b)  Güvenlik

c)  Posta hizmetleri

d)  Erken uyarı firmaları

 

 Aşağıdakilerden hangisi takibi yapılan araçların izlenme yöntemlerinden biridir?

a)  İnternet üzerinden izleme

b)  Radar sistemi ile izleme

c)  Telefon ile izleme

d)  Telsiz ile izleme

 

 Kara yolunda karşı yönden gelen sürücülerin gözlerini kamaştırmamak için hangi ışıkların yakılması zorunludur?

a)  Park ışıklarının

b)  Acil uyarı ışıklarının

c)  Uzağı gösteren ışıkların

d)  Yakını gösteren ışıkların

 

 İş kazası ve meslek hastalıklarının tanımı, hangi kanunda yapılmıştır?

a)  2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu

b)  4857 sayılı İş Kanunu

c)  4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu

d)  Türk Ticaret Kanunu

 

 Dijital göstergeli bir araca aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?

a)  Rot ayarı

b)  Balans ayarı

c)  Akü takviyesi

d)  Vantilatör kayışı kontrolü

 

 Özel kanunları gereğince, vergiden tamamen veya kısmen muaf olarak ithal olunan eşyayı ithal amacı dışında kullanmak, satmak veya bilerek satın almak fiili, aşağıdaki suçlardan hangisinin kapsamına girer?

a)  Suç teşkil etmez

b)  Sahtekârlık

c)  Vergide usulsüzlük

d)  Kaçakçılık

 

 Hız ölçen teknik cihaz veya çeşitli teknik usullerle yapılan tespit sonucu hız sınırlarını yüzde otuzdan fazla aşan sürücülere aşağıdaki cezalardan hangisi uygulanır?

a)  Para cezası

b)  Hafif hapis cezası

c)  Para ve hafif hapis cezası

d)  Sürücü belgesinin altı ay süre ile geri alınması

 

 Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre eşya ve kargo taşımaları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a)  İnsan dışındaki canlılar ve özelliği olan eşyaların taşınmasında kullanılan taşıtlar ile özel amaçlı/donanımlı taşıtların bu özelliklerinin araç tescil belgelerinde belirtilmesi gerekir.

b)  Asgari kapasitenin hesaplanmasında çekici sayısı kadar römork ve/veya yarı römorklar dikkate alınır.

c)  Römork ve yarı römorklarda yaş şartı aranır.

d)  Eşya taşımalarında kullanılan kamyon, römork ve yarı römorkların kapalı kasa veya tenteli veya brandalı olması şarttır.

 

 Fren pedalına basıldığında fren lambalarından biri yanmıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

a)  Fren hidroliği tamdır

b)  Fren sisteminde hava tamdır

c)  Fren balataları sağlamdır

d)  Yanmayan lambanın ampulü arızalanmıştır

 

 Geçilmekte olan araç sürücüsü aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmalıdır?

a)  Hızını arttırmalıdır

b)  Bulunduğu şeridi izlemelidir

c)  Önündeki aracı geçmeye çalışmalıdır

d)  Dönüş lambalarıyla geç işareti vermelidir

 

 Omurga hasarı olduğu bilinen bir hasta taşımak gerektiğinde nasıl taşınmalıdır?

a)  Bir kişi dikkat ederek sırtında taşır.

b)  Yaralı en az üç kişi ile omurga düzlemi korunarak taşınır

c)  Yaralı bir çarşaf üzerine koyarak taşınır

d)  Yaralı hareket etmeyecek şekilde kucakta taşınır

 

 Trafikte geçiş hakkına sahip olmasına rağmen bir sürücünün, güvenliği sağlamak ve huzurlu bir trafik ortamı oluşmasına yardımcı olmak amacıyla haklarından vazgeçerek başkasına geçiş hakkı tanıması, doğrudan hangi temel değere sahip olduğunu gösterir?

a)  Nezaket

b)  Sorumluluk

c)  Hoşgörü

d)  Fedakârlık

 

 Aşağıdakilerden hangisi yangının çıkış nedenlerinden değildir?

a)  Koruma önlemlerinin alınmaması

b)  Bilgisizlik ve ihmal

c)  Kazalar, sabotaj ve doğa olayları

d)  Güneş enerjisi sistemlerinin yaygınlaşması

 

 Aşağıdakilerden hangisi araçta bulundurulması zorunlu belgelerden değildir?

a)  Araç ruhsatı

b)  Aracın garanti belgesi

c)  Şoförün sürücü belgesi

d)  Mesleki yeterlilik belgesi

 

 DOT DB9Z 747R4818 Yandaki gibi lastik üzerinde yazan tanıtıcı yazıda altı çizili olan ibare, lastiğin hangi özelliğini belirtir?

a)  Yanak genişliğini

b)  Jant çapını

c)  Üretim tarihini

d)  Taban genişliğini

 

 Aşağıdaki hallerden hangisinde kornanın kullanılması zorunludur?

a)  Görüşün yetersiz olduğu kavşak, tepe üstü ve dönemeçlere yaklaşırken gelişi haber vermek için

b)  Kırmızı ışıkta beklerken araç sürücülerinin harekete hazırlanmasını sağlamak için

c)  Dönüş sırasında, karşıya geçen yayaların taşıt yoluna girmelerini önlemek için

d)  Varsa bisiklet yolundaki bisikletlilerin taşıt yoluna girmelerini önlemek için

 

 Araç takip sistemleri ile aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?

a)  Kilit sistemini devreye sokmak

b)  Camları kapatmak

c)  Aracı hareket ettirmek

d)  Farları açmak

 

 Seyir halindeki sürücülerin aşağıdaki cihazlardan hangisini kullanmaları yasaktır?

a)  Radyo, teyp ve benzeri cihazları

b)  Havalandırma ve ısıtma cihazlarını

c)  Cep veya araç telefonları gibi haberleşme cihazlarını

d)  Araç sileceklerini

 

 Gündüz, araç kornasının hangi durumda kullanılması zorunludur?

a)  İlerisi görünmeyen dönemeçlere yaklaşırken gelişi haber vermede

b)  Bisiklet yolundaki bisikletlilerin taşıt yoluna girmelerini önlemede

c)  Kaldırımdaki yayaların taşıt yoluna girmelerini önlemede

d)  Kırmızı ışıkta bekleyen araç sürücülerinin harekete hazırlanmalarını sağlamada

 

 Araç kullanırken aşağıdaki davranışlardan hangisinin yapılması suça neden olur?

a)  Diğer sürücü ve yayaları korkutmak

b)  Araçta biriken çöpleri yola atmak

c)  Yayalara, su, çamur ve benzeri maddeleri sıçratmak

d)  Hepsi

 

 Geçiş ücretlerini tespit etmeye, artırmaya, indirim yapmaya veya tamamen kaldırmaya aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?

a)  Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

b)  İçişleri Bakanlığı

c)  Hazine ve Maliye Bakanlığı

d)  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

 

 Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre yurt içi taşımalarda, eşyanın içeriğini, ağırlığını, hacmini gösteren gönderenin beyanına dayanan belge aşağıdakilerden hangisidir?

a)  Taşıma Senedi

b)  Sevk İrsaliyesi

c)  Taşıma Faturası

d)  Taşıma Sözleşmesi

 

 Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a)  Araçlarda yapılan tadilatların ilgili mevzuata uygun ve araç tescil belgesine işlenmiş olması zorunludur.

b)  Soğutma tertibatı bulunanlar hariç römork ve yarı römorklarda yakıt deposu bulundurulamaz.

c)  Soğutma tertibatı bulunan römork ve yarı römorklarda sadece soğutma tertibatının çalıştırılması için gereken yakıt deposu bulundurulamaz.

d)  Eşya taşımaya mahsus kamyon, römork ve yarı römorklar kapalı kasa, tenteli veya brandalı olmak zorundadır.

 

 

 Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre, otobüsle tarifeli veya tarifesiz yurtiçi yolcu taşımacılığı veya hususi taşımacılık yapacak gerçek ve tüzel kişilerin alması gereken belge türü aşağıdakilerden hangisidir?

 

 Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Kanunu'nun kapsamındaki faaliyetlerden değildir?

a)  Taşıma işleri organizatörlüğü

b)  Dağıtım işletmeciliği

c)  Taşıma işleri acenteliği

d)  Ticari taksi işletmeciliği

 

 K turu yetki belgesi ile aşağıdakilerden hangisi yapılabilir?

a)  Ticari amaçla eşya taşımacılığı alanında komisyonculuk

b)  Yurt içi eşya taşımacılığı

c)  Yurt içi kargo işletmeciliği

d)  Yurt içi taşıma işleri organizatörlüğü

 

 Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında e- Devlet üzerinden düzenlenen; yetki belgesi, taşıt belgesi, taşıt kartı, şube listesi, acente listesi, hat çizelgesi, zaman ve ücret tarifesini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

a)  Elektronik taşıt sözleşmesi

b)  Elektronik belge

c)  Elektronik yolcu listesi

d)  Elektronik fatura

 

 Önceden planlanmış iş, gezi, toplantı, tören ve benzeri amaçla bir araya gelen ve bu amaçla gerçekleşecek seyahatin başlangıcından bitimine kadar birlikte hareket eden, taşıttaki şoför ve yardımcı personel haricindeki yolcu topluluğu aşağıdakilerden hangisidir?

a)  Taşıma hattı

b)  Üçüncü ülke taşıması

c)  Yolcu terminali

d)  Grup yolcu

 

 Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının nedenlerinden değildir?

a)  Aracın bakımlarının zamanında yapılması

b)  Trafik işaretlerinin yetersizliği

c)  Trafik işaretlerine zarar verilmesi

d)  Yol yapım kusurları

 

 Aralıklı olarak yanıp sönen sarı ışıkta ne yapılır?

a)  Yavaş ve dikkatli geçilir.

b)  Durulup, yol kontrol edildikten sonra geçilir

c)  Yolun kapalı olduğunu bildirdiği için dikkatli geçilir

d)  Trafik kazasını bildirdiği için dikkatli geçilir

 

 Gündüzleri, çekilen ve çeken araç arasındaki açıklık 2,5 metreden fazla ise bağlantının orta kısmına aşağıdakilerden hangisi asılmalıdır?

a)  Beyaz bayrak

b)  Sarı yansıtıcı ve 20x20 cm ebadında sarı bez

c)  Kırmızı yansıtıcı ve 20x20 cm ebadında kırmızı bez

d)  Yeşil yansıtıcı ve 20x20 cm ebadında yeşil bez

 

 İletişimi en iyi tanımlayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

a)  Bilginin semboller, işaretler, mimik ve jestler şeklinde bir yerden başka bir yere aktarılması

b)  Başka insanlarla toplu olarak yaşamak

c)  Hedef ve amaçlara ulaşmak için insanlarla ilişkilere girmemek

d)  Duyguları uygun şekilde ifade etmek

 

 Organizmanın bedensel ve ruhsal sınırlarının tehdit edilmesi ve zorlanmasıyla ortaya çıkan gerginlik durumuna ne ad verilir?

a)  Kaygı

b)  Stres

c)  Depresyon

d)  Fobi (korku)

 

 Aşağıdakilerden hangisi sürücü davranış modeli bileşenlerinden değildir?

a)  Hava koşulları

b)  Yatkınlıklar

c)  Hareket belirleyicileri

d)  Durumsal etkenler

 

 Aşağıdakilerden hangisi, kara yolunda meydana gelen trafik kazalarının çevreye verdiği zararlardan biri değildir?

a)  Açılan çok sayıda dava ile yargı sisteminde iş yükünün artması

b)  Orta refüjlere ve yol kenarlarına dikilen ağaçların zarar görmesi

c)  Köprü, tünel gibi noktalarda yaşanan kazalarda ulaşımın aksaması

d)  Trafo ve elektrik direğine çarpma gibi durumlarda kesintiler yaşanması

 

 Aşağıdakilerden hangisi, trafikteki temel değerlerden biri değildir?

a)  Karşılıklı yardımlaşma

b)  Fedakârlık

c)  Sabırlı davranmak

d)  Öfkeyle hareket etmek

 

 Kaçak eşya, her türlü silâh, mühimmat, patlayıcı ve uyuşturucu maddelerin bulunduğundan şüphe edilen her türlü kap, ambalaj veya taşımaya yarayan diğer araçlar ile kişilerin üzerlerinde yapılacak arama ve el koymalar, hangi Kanun uyarınca yerine getirilir?

a)  Ticaret Muhakemesi Kanunu

b)  Ceza Muhakemesi Kanunu

c)  Asliye Ticaret Muhakeme Kanunu

d)  Sayıştay Kanunu

 

 İlk kez işlenen kaçakçılık suçunda uygulanan yaptırım türü hangisidir?

a)  Hapis cezası

b)  Uyarı

c)  Para cezası

d)  Kınama

 

 Aşağıdakilerden hangisi zorunlu sigorta çeşitlerinden biri değildir?

a)  Koltuk Ferdi Kaza Sigortası

b)  Nakliyat Emtia Sigortası

c)  Tehlikeli Maddeler Sorumluluk Sigortası

d)  Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası

 

 Karayolu Taşıma Kanunu'na göre, zorunlu karayolu taşımacılık mali sorumluluk sigortasına ilişkin sigorta genel şartları, aşağıda verilen hangi Bakanlık tarafından onaylanır?

a)  Kültür ve Turizm Bakanlığı

b)  Millî Eğitim Bakanlığı

c)  Hazine ve Maliye Bakanlığı

d)  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

 

 Aşağıdakilerden hangisi, ilk yardımın amacı değildir?

a)  Solunum ve kalp atışlarını normale döndürmek

b)  Kanamayı durdurmak

c)  Şoku durdurmak

d)  Tedavi etmek

 

 Kazazedenin solunumu nasıl kontrol edilir?

a)  Bak-Dinle-Hisset yöntemiyle

b)  Bilinç kontrol edilerek

c)  Deri rengine bakılarak

d)  Göz bebekleri kontrol edilerek

 

 Hangi tip araçlarda akü takviyesi tavsiye edilmez?

a)  Benzinli motora sahip araçlarda

b)  Dizel motora sahip araçlarda

c)  Dijital göstergeli elektronik araçlarda

d)  Otomatik vitesli araçlarda

 

 Motor çalışır durumdayken gösterge panelinde akü resimli ikaz lambasının yanması ne anlama gelmektedir?

a)  Amortisör arızalıdır

b)  Şaft sisteminde arıza vardır.

c)  Diferansiyel sisteminde arıza vardır

d)  Şarj sistemi arızalıdır

 

 Yağmurlu hava şartları için hangisi söylenir?

a)  Görüş kısıtlanır, göz çabuk yorulur.

b)  Yollar kayganlaşır.

c)  Lastiklerin tutunma özelliği azalır.

d)  Hepsi

 

 Hizmet sözleşmesinin karşı tarafa herhangi bir bildirimde bulunmadan sona erdirilmesi ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

a)  İhbar

b)  Fesih

c)  Sözleşme

d)  Grev

 

 Belli bir eğitimle kazanılan sistemli bilgi ve becerilere dayalı, insanlara yararlı mal üretmek, hizmet vermek ve karşılığında para kazanmak için yapılan, kuralları belirlenmiş şeye ne denir?

a)  Meslek

b)  Diploma

c)  İşçi

d)  İşveren

 

 Aşağıdakilerden hangisi bir işletmede iş sağlığı ve güvenliği kültürünü etkileyen faktörlerden biri değildir?

a)  Yönetim ve çalışanların tutumları

b)  Çalışanların eğitimi ve motivasyonu

c)  İşletme politikası ve prosedürleri

d)  İşletmenin büyüklüğü

 

 Şoförlerin iş organizasyonunun fiziksel kontrollerden biri olan mekanik ve elektronik kontrolleri yaparken aşağıda verilenlerden hangisine dikkat etmesi gerekmez?

a)  Sileceklerin çalışıp çalışmadığına

b)  Farların (kısa ve uzun huzmeli) çalışıp çalışmadığına

c)  Fren ve el freninin çalışıp çalışmadığına

d)  Radyonun çalışıp çalışmadığına

 

 Kullanım ömrünü tamamlamış lastiklerin kullanılması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

a)  Konforlu bir sürüş sağlar

b)  Trafik kazası riskini arttırır

c)  Direksiyon hâkimiyetini arttırır

d)  Aracın yol üzerinde tutunmasını sağlar

 

 Aşağıdakilerden hangisi muavinin görevlerindendir?

a)  Otobüsün teknik ve güvenlik donanımlarını kontrol etmek

b)  Otobüsü trafik kurallarına uyarak sürmek

c)  Otobüsün bakımını düzenli olarak yapmak veya yaptırmak

d)  Otobüste görev yapan diğer kişilerin çalışmalarını denetlemek

 

 Hızı 90 km/s olan bir aracın, kuru havada ve yeterli görüş mesafesine sahip durumdayken güvenli takip mesafesi aşağıdakilerden hangisidir?

a)  50 metre

b)  45 metre

c)  40 metre

d)  35 metre

 

 Aşağıdakilerden hangisi kazalarda sürücü ve yolcuları korumak amacıyla geliştirilen sistemlerden değildir?

a)  Katlanabilir direksiyon

b)  Darbeyi emen tamponlar

c)  Açılabilir tavan

d)  Hava yastıkları

 

 Aşağıdakilerden hangisi, araçlarda kullanılan bir koltuk çeşidi değildir?

a)  Sürücü koltuğu

b)  Dinlenme koltuğu

c)  Destek koltuğu

d)  Bebek koltuğu

 

 Gümrük idaresince düzenlenen kara yolu taşıt onay belgelerinin nüshalarının bulundurulması /gönderilmesi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)  Bir nüshası taşıtın bağlı olduğu firmaya gönderilir.

b)  Bir nüshası firmanın müracaat dilekçesinde de belirttiği, TIR işlemlerini yürüttüğü odaya resmi yazı ile gönderilir.

c)  Bir nüshası, onay belgesini veren komisyon tarafından düzenlenecek tutanakla birlikte gümrük idaresinde ilgili firma adına açılan dosyada saklanır.

d)  Bir nüshası taşıtı kullanan şoföre verilir.

 

 Motordaki yağın basıncını göstergesine ileten parça, aşağıdakilerden hangisidir?

a)  Yağ müşürü

b)  Yağ çubuğu

c)  Yağ filtresi

d)  Yağ deposu

 

 Kendi işini kurmak amacı ile harekete geçen girişimci aşağıdakilerden hangisini yapar?

a)  Organizasyon

b)  Araştırma

c)  Koordinasyon

d)  Hepsi

 

 İki veya daha fazla kara yolunun kesişmesi veya birleşmesi ile oluşan ortak alan aşağıdakilerden hangisidir?

a)  Banket

b)  Kavşak

c)  Şerit

d)  Demir yolu geçidi (hemzemin geçit)

 

 Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, otomobil ile ticari tarifeli veya tarifesiz olarak uluslararası yolcu taşımacılığı yapacak gerçek veya tüzel kişilere verilen yetki belgesi türü aşağıdakilerden hangisidir?

a)  A1 Yetki Belgesi

b)  A2 Yetki Belgesi

c)  B1 Yetki Belgesi

d)  B2 Yetki Belgesi

 

 Aşağıdakilerden hangisi araç takip sistemlerinin faydalarındandır?

a)  Anlık konum bilgisi işleme

b)  Yer ve rota tespitinin yapılabilmesi

c)  Önceden tanımlanmış coğrafi koordinatlara girildiğinde konum bilgisi gönderme

d)  Mesafe aralıklarına göre konum bilgisi gönderme

 

 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi halinde, verilecek ceza aşağıdakilerden hangisidir?

a)  Verilecek ceza dörtte bir oranında arttırılır.

b)  Verilecek ceza üçte bir oranında arttırılır.

c)  Verilecek ceza yarı oranında arttırılır.

d)  Verilecek ceza iki kat arttırılır.

 

 Aşağıdakilerden hangisi iş güvenliğinin amacı değildir?

a)  Çalışanları korumak

b)  Üretim güvenliğini sağlamak

c)  İşletme güvenliğini sağlamak

d)  Ciroyu artırmak

 

 Ticari araç sürücüsü aracı sefere hazırlarken aşağıdaki "iş öncesi hazırlık aşamalarından" hangisini yapmak zorunda değildir?

a)  Araç lastiklerinin üzerinde patlak, kesik veya balon olup olmadığını kontrol eder, varsa aksaklılan giderir

b)  Aracın motor kaputunu açarak yağ ve su seviyesini kontrol eder, varsa eksiklikleri tamamlar

c)  Kilometre sayacını kontrol eder

d)  Araç lastiklerinin diş derinliğini ve hava basıncını kontrol eder, basınç yeterli değilse hava basıncının yeterli seviyeye çıkmasını sağlar

 

 Karda, hangi çeşit lastik daha fazla tutunma sağlar?

a)  Geniş

b)  Standart

c)  Dar

d)  Dubleks

 

 Aşağıdakilerden hangisi birinci derecede nakil önceliği taşıyanlardan biri değildir?

a)  Durumu ağır olan kanamalı yaralılar

b)  Bilinci yerinde olmayıp şokta olanlar ve kalbi çalışmayanlar

c)  Hava yolu tıkanan, solunumu durmuş olanlar ve solunum güçlüğü çekenler

d)  Omurga ve kaburga kırıkları olanlar

 

 Yolcu bagajlarını almak, kimin görevidir?

a)  Araç muavininin

b)  Kaptan şoförün

c)  Hostun/hostesin

d)  Yazıhane temsilcisinin

 

 Hangi cins motorlu araçlarda ilkyardım çantası bulundurulması zorunlu değildir?

a)  Özel otomobillerde

b)  Motorlu bisiklet, motosiklet ve iş makinelerinde

c)  Ticari araçlarda

d)  Şehir içi taşımalarda kullanılan araçlarda

 

 Motorlara en çok zarar veren şey aşağıdakilerden hangisidir?

a)  Yüksek hız

b)  Düşük hız

c)  Yüksek ısı

d)  Düşük ısı

 

 En etkin yavaşlama nasıl yapılır?

a)  Sadece frene basarak

b)  Önce frene sonra debriyaja basarak

c)  Önce debriyaja sonra frene basarak

d)  Fren ile debriyaja aynı anda basarak

 

 Gece yolculuğunda iyi bir görüş için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

a)  Kabin içi ışıklar hareket halinde iken kısa süreli kullanılmalı, açık bırakılmamalı

b)  Kısa ve uzun farlar güçlendirilmeli

c)  Daha iyi görüşü sağlamak için araca spot ışıklar ta kılmalı

d)  Aracın yük ve yolcu miktarlarına dikkat edilmeli

 

 Belirli bir prim karşılığında gerçekleşmesi olası bir riske karşı sigorta sözleşmesi şartları çerçevesinde güvence veren, tazminat ödemesi taahhüdünde bulunan şirketlere ne denilmektedir?

a)  Sigorta

b)  Sigortacı

c)  Sigortalı

d)  Sigortalanabilir çıkar/menfaat

 

 Sadece yurt içinde büyükbaş hayvan taşımacılığı yapan bir aracı kullanan şoförün alması gereken mesleki yeterlilik belgesi hangisidir?

a)  SRC-1

b)  SRC-2

c)  SRC-3

d)  SRC-4

 

 Tarifeli yolcu ve kargo taşımacılığı yapan yetki belgesi sahipleri aşağıdakilerden hangisine uymak zorundadır?

a)  Zaman tarifesine

b)  Ücret tarifesine

c)  Taşıma güzergâhı

d)  Hepsi

 

 Yetki belgesi sahipleri, her seferde kaç yolcuyu bilet keserek ücretsiz taşıyabilir?

a)  1

b)  2

c)  3

d)  4

 

 Yetki belgesi sahipleri tek seferde kaç biletli kişiyi ücretsiz taşıyabilir?

a)  1

b)  2

c)  3

d)  4

 

 Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a)  Düzenli yolcu taşımalarında, yetki belgesi sahipleri ve acenteleri her yolcu için ayrı bilet düzenlemek zorundadırlar

b)  Bir yolcuya bilet karşılığı satılan koltuk, bir başkasına mükerrer olarak satılamaz

c)  Yolcuların seyahat süresince yolcu biletlerini yanlarında bulundurma zorunluluğu yoktur

d)  Taşıtların trafik tescil belgesinde belirtilen toplam koltuk sayısı dışında yolcu taşınamaz

 

 Aşağıdakilerden hangisi sola dönüşlerde sürücüler tarafından yapılması gereken hareketlerden biridir?

a)  Dönüş sırasında, karşıdan gelen ve emniyetle durdurulmayacak kadar kavşağa yaklaşmış olan taşıtların geçmesini beklemek

b)  Orta adaya en uzak şeritten kavşağa girmek

c)  Ada etrafında dönerken sürekli şerit değiştirmek

d)  Gireceği yola yaklaşırken sağa dönüş işareti ile birlikte sağa yaklaşarak dönel kavşaktan çıkmak

 

 Aşağıdakilerden hangisi taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasak olduğu yerlerden biridir?

a)  Geçiş yolları önünde veya üzerinde

b)  Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden beş metrelik mesafe içinde

c)  Kavşaklar, tüneller, rampalar, köprüler ve bağlantı yollarında ve buralara yerleşim birimleri içinde beş metre mesafede

d)  Üç veya daha fazla ayrı taşıt yolu olan kara yolunda ortadaki taşıt yolunda

 

 Yakıttan elde ettiği ısı enerjisini mekanik enerjiye çeviren makinelere ne denir?

a)  Akümülatör

b)  Distribütör

c)  Şanzıman

d)  Motor

 

 Gece, öndeki aracı yakından takip ederken hangi ışıkları yakmak gerekir?

a)  Sis ışıklarını

b)  Park ışıklarını

c)  Yakını gösteren ışıkları

d)  Uzağı gösteren ışıkları

 

 Bir ay içinde ödenmeyen cezalar için her ay yüzde kaç oranında faiz uygulanır?

a)  0,03

b)  0,05   ( %5 )

c)  0,07

d)  0,1

 

 Akü başka bir aküyle takviye yapılacak ise her iki akünün de voltajı nasıl olmalıdır?

a)  Akü takviyesinde akü voltajı fark etmez.

b)  Takviye eden akünün voltajı takviye edilenden fazla olmalıdır.

c)  Takviye eden akünün voltajı takviye edilenden az olmalıdır

d)  Takviye eden akünün voltajı takviye edilenle aynı olmalıdır

 

 Öfke duygusunun kontrol edilebilmesi için aşağıdakilerden hangisi etkili bir yöntem değildir?

a)  Kişinin kendisini en çok öfkelendiren durumlardan kaçınması

b)  Öfke anında haklılığını kanıtlamaya çalışması

c)  Öfkeye yol açan olumsuz düşünceyi anlamaya çalışması

d)  Olumlu duygulara odaklanması ve olayı akışına bırakması

 

 Aşağıdakilerden hangisi ara yönlerden biridir?

a)  Güneydoğu

b)  Güney

c)  Kuzey

d)  Doğu

 

 Yolcu taşımalarında, duraklamalar dâhil olmak üzere taşıtın kalkış noktasından varış noktasına kadar olan seyahati süresince meydana gelebilecek bir kaza nedeniyle yolcunun bedeni zarara uğraması veya ölümü ya da eşyasının zarara uğramasından doğan sorumluluklarını sigorta ettirmek kimin sorumluluğundadır?

a)  Gönderenin

b)  Yetki belgesi sahiplerinin

c)  Sürücünün

d)  Alıcının

 

 Aşağıdakilerden hangisi, kişinin strese girmesine yol açan faktörlerden biri olabilir?

a)  Yapmayı planladığı işleri tamamlamak

b)  Çevresinde olumlu ilişkiler kurmak

c)  Dinlenmiş olarak yola çıkmak

d)  Yoğun trafikte dönüş yapacağı yol ayrımını kaçırmak

 

 Araç kızaklama halindeyken sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

a)  Gaz pedalından ayak çekilir ve yüzeyle tekrar temasın sağlanması beklenir.

b)  Ayak gazdan çekilir, lastik kızaklamasını yok etmek için debriyaja basılır ve direksiyon ani şekilde kırılır.

c)  Daha iyi çekiş sağlamak için, aracın agresif şekilde tepki vermesine mahal vermeden yavaşça gaz verilir.

d)  Vites küçültülür.

 

 Yağmurlu bir günde araç sürerken kaldırımdaki yayalara su sıçratmamaya özen gösterilmesi durumu, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?

a)  İnatlaşmaya

b)  Yardımlaşmaya

c)  Nezaket ve saygıya

d)  Konuşma üslubuna

 

 Virajın açısını yumuşatmak için aşağıdaki hareketlerden hangisini yapmamız gerekir?

a)  Viraj içinde erken kapanmak

b)  Yolun size ait olan kısmını kullanarak viraj öncesi dışa açılmak

c)  İçe geç kapanarak dışa erken çıkmak

d)  İçe erken kapanarak dışa geç çıkmak

 

 İlk yardımda solunumun durduğu nasıl anlaşılır?

a)  Hasta bilincini kaybetmişse

b)  Deri kül rengi olmuşsa

c)  Göz bebekleri çok büyümüşse

d)  Bak-Dinle-Hisset yöntemiyle, göğüs kafesinde hareketsizlik varsa

 

 Aşağıdakilerden hangisi turizmde kara yolu taşımacılığını cazip kılan faktörlerden biri değildir?

a)  Gidilecek rotanın ve durulacak yerlerin kontrol altında olması

b)  Bagaj ve gerekli donanımların daha rahat taşınabilmesi

c)  Diğer taşıma çeşitlerine göre daha güvenli olması

d)  Gidilen yönde aracın rahatça kullanılabilmesi

 

 İkiden fazla şeritli ve emniyet şeridi olmayan yollarda sağdaki araçların yolun sağına, soldakilerin ise yolun soluna yanaşarak orta kısımdan ambulansın geçişine yol vermesi şeklinde uygulanan yol açma tekniğine ne ad verilmektedir?

a)  Şerit oluşturma tekniği

b)  Fermuar tekniği

c)  Solu açma tekniği

d)  Sağı açma tekniği

 

 Aşağıdakilerden hangisi, bir kavşakta iken geçiş üstünlüğü bulunan araçların işaretini alan araç sürücülerinin bu araçların kolayca ilerlemelerini sağlamak için uyacağı kurallardan biri değildir?

a)  Kırmızı ışıkta geçmemek

b)  Derhal kavşağı boşaltmak

c)  Gerekiyorsa emniyetli bir mesafe uzaklaştıktan sonra geçişi engellemeyecek şekilde durmak

d)  Geçiş üstünlüğüne haiz araçlar tamamen geçinceye kadar beklemek

 

 Yayalara, özellikle de yaşlı, çocuk ve engellilere; yeşil ışık süresinde karşıya geçişi tamamlayamadığından korna çalma ya da el kol hareketleri ile çabuk geçmeye zorlama hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunmadığını gösterir?

a)  Sabır

b)  Öfke

c)  İnatlaşma

d)  Aşırı tepki

 

 Aşağıdakilerden hangisi park etmenin tanımıdır?

a)  Araçların, durma ve duraklaması gereken haller dışında bırakılmasıdır

b)  Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre, yolu kullanma sırasındaki öncelik hakkıdır

c)  Görev sırasında, belirli araç sürücülerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartı ile trafik kısıtlamalarına veya yasaklarına bağlı olmamalarıdır

d)  Bir aracın güvenle taşıyabileceği en çok yük ağırlığı veya yolcu sayısıdır

 

 P 175/65 R 14 82 T" Yandaki gibi lastik üzerinde yazan tanıtıcı yazıda altı çizili olan 14 ibare lastiğin hangi kısmının ölçüsüdür?

a)  Lastiğin yanak genişliğinin

b)  Lastiğin taban genişliğinin

c)  Lastiğin jant çapının

d)  Lastiğin üretim yılının

 

 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde yapılacak kontrollü teslimat işlemlerini aşağıdaki kurumlardan hangisi yürütemez?

a)  Gümrük Müsteşarlığı

b)  Dış Ticaret Müsteşarlığı

c)  Jandarma Genel Komutanlığı

d)  Sahil Güvenlik Komutanlığı

 

 Seçeneklerden hangisi araç devrilmesinin temel nedenlerinden biri olamaz?

a)  Yanlış yükleme

b)  Virajlı yol

c)  Hız

d)  Kaldırımlar

 Bir kavşakta, trafik görevlisi ile birlikte ışıklı trafik cihazı da bulunuyorsa, sürücüler öncelikle hangisine uymak zorundadırlar?

 Işıklı trafik cihazına

 Yeşil ışık yanıyorsa, ışıklı trafik cihazına

 Kırmızı ışık yanıyorsa, ışıklı trafik cihazına

 Trafik görevlisine

 

 Sollama yapıldıktan sonra sol şeritte ne zamana kadar ilerlenir?

a)  Karşı yönden gelen araç görülene kadar

b)  İstenildiği kadar

c)  Geçilen araç dikiz aynasından görülene kadar

d)  Geçilen araç işaret verene kadar

 

 Yan aynalardan en iyi yararlanmayı sağlamak için, aynalar kaç dereceye ayarlanmalıdır?

a)  30°

b)  45°

c)  60°

d)  90°

 

 Yan rüzgârların aracın yön değiştirmesine etken olduğu alanlarda sürücü nasıl hareket etmelidir?

a)  Hızını arttırmalıdır.

b)  Kesinlikle fren yapmamalıdır.

c)  Hızını azaltmalıdır.

d)  Mümkün olduğunca yüksek viteste hareket etmelidir.

 

 Büyük viteslerde motor gücü ve hız nasıldır?

a)  Büyük viteslerde daha fazla hız sağlanır, ancak motor gücü azdır.

b)  Büyük viteslerde daha fazla hız sağlanır, motor gücü fazladır.

c)  Büyük viteslerde daha az hız sağlanır, ancak motor gücü fazladır

d)  Büyük viteslerde daha az hız sağlanır, motor gücü azdır

 

 Küçük viteslerde motor gücü ve hız nasıldır?

a)  Küçük viteslerde daha fazla hız sağlanır, ancak motor gücü azdır.

b)  Küçük viteslerde daha fazla hız sağlanır, ancak motor gücü fazladır.

c)  Küçük viteslerde daha az hız sağlanır, ancak motor gücü fazladır.

d)  Küçük viteslerde daha az hız sağlanır, ancak motor gücü azdır.

 

 Sağlığa zararlı gazlı bir ortamda hangi maske kullanılır?

a)  Yalnızca ağzı kapatan tipte bez maskeler

b)  Yalnızca burnu kapatan bez maskeler

c)  Ağzı ve burnu kapatan bez maskeler

d)  Ağzı ve burnu kapatan gaza duyarlı filtreli maskeler

 

 Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, yetki belgesi sahibi gerçek kişilerin ölümü halinde kanuni mirasçıları veya onlar adına yetkili olanlar, bu durumu en geç kaç gün içinde bakanlığa bildirmek zorundadırlar?

a)  1 yıl

b)  6 ay

c)  3 ay

d)  1 ay

 

 Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yetki belgesi sahiplerinin, yurt içi eşya taşımalarında ilgili mevzuatın öngördüğü usule göre gönderen tarafından düzenlenmiş sevk irsaliyesini nerede bulundurmaları zorunludur?

a)  İş yerinde

b)  Taşıtlarında

c)  Gönderende

d)  Alıcıda

 

 İş organizasyonu yapılırken aşağıdakilerden hangisi belge kontrolü işleri arasında yer almaz?

a)  Vergi levhası kontrolü

b)  Trafik belgesi kontrolü

c)  Aracın dış temizliğinin kontrolü

d)  Taşıt kartı kontrolü

 

 Yolculara ait bagajlar, kaç kiloya kadar ücretsiz taşınabilir?

a)  10 kg

b)  20 kg

c)  30 kg

d)  40 kg

 

 Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğü bulunan araçların işaretini alan araç sürücülerinin bu araçların kolayca ilerlemelerini sağlamak için uyacağı kurallardan biri değildir?

a)  Taşıt yolu üzerinde yer açmak

b)  Yol vermeyenlere ceza kesilmesini sağlamak

c)  Gerekiyorsa durmak

d)  Bu araçlar tarafından tamamen geçilinceye kadar beklemek

 

 Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi emtia nakliyat sigortasının teminatı kapsamı dışında kalır?

a)  Yetersiz ve uygunsuz ambalaj

b)  Yangın, infilak

c)  Geminin batması

d)  Nakil aracının devril

 

 Taşımacılar, şoförlerinin ceza puanı durumunu yılda kaç kez Emniyet Genel Müdürlüğünden öğrenmek zorundadır?

a)  Yılda 2 kez

b)  Yılda 3 kez

c)  Yılda 4 kez

d)  Yılda 5 kez

 

 Araç takip sistemlerinin faydaları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a)  Şirket araçlarını anlık ve geçmişe yönelik takip eder.

b)  Araçlarda oluşabilecek olağan dışı durumları anında kontrol merkezine bildirir.

c)  Araçların arıza yapmalarını engeller

d)  Depo ve sevkiyat noktalarında zaman kazandırır

 

 Karayolu Taşımacılık Yönetmeliği kapsamındaki taşımacılıkla ilgili faaliyetlerin yapılabilmesi için alınması zorunlu olan belgenin adı nedir?

a)  Yetki Belgesi

b)  Onay Belgesi

c)  Taşıt Kartı

d)  Yönetmelikte belirtilmiş olan sayıda ÜDY ve/veya ODY Belgesi

 

 Yetki belgesi sahipleri, hangi süreler içerisinde sürücülerin ceza puanı durumunu Emniyet Genel Müdürlüğünden öğrenmek zorundadır?

a)  Yılda bir kez

b)  İkişer aylık süre ile yılda altı kez

c)  Üçer aylık süre ile yılda dört kez

d)  Altışar aylık süre ile yılda iki kez

 

 İlkyardımın ABC sinde C neyi ifade eder?

a)  Dolaşım değerlendirilmesi

b)  Solunumun değerlendirilmesi

c)  Bilinç kontrolü

d)  Hava yolu açıklığı

 

 Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre aşağıdakilerden hangisinin denetim ile ilgili görevi yoktur?

a)  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın sınır kapılarında görev yapan gümrük muhafaza ve gümrük muayene memurları ile bunların amirleri

b)  Terminallerde görevli belediye zabıtası

c)  Sahil güvenlik personeli

d)  Trafik polisi ve zabıtası

 

 Aşağıdakilerden hangisi profesyonel sürücülükte yer almaz?

a)  Can ve mal güvenliğine dikkat etmek

b)  Araç bakımına dikkat etmek

c)  Sağlığına önem vermek

d)  Uzun saatler ara vermeden araç kullanmak

 

 Aşağıdakilerden hangisi araç kullanırken yapılması yasak olan davranışlardandır?

a)  Yerleşim birimleri dışında kara yollarındaki karşılaşmalarda yakını gösteren ışıkların yakılması

b)  Bir aracı takip ederken yakını gösteren ışıkların yakılması

c)  Sadece park lambaları ile seyredilmesi

d)  Bir aracı geçerken yan yana gelinceye kadar yakını gösteren ışıkların yakılması

 

 Fren sisteminde hidrolik yağının bitmesi sonucu hangisi meydana gelir?

a)  Debriyaj kaydırır

b)  Rot ayarı bozulur

c)  Vitesler zor geçer

d)  Frenler tutmaz

 

 Dolaşım sistemindeki kanın azalması veya kan basıncının ani düşmesi sonucu hücrelere yeterli oksijenin gelmemesiyle ortaya çıkan duruma ne denir?

a)  Bayılma

b)  Şok

c)  Bilinç kaybı

d)  Koma

 

 Aşağıdakilerden hangisi kara yolunun, diğer bir kara yolu veya demir yolunun altından geçmesini sağlayan yapıdır?

a)  alt geçit

b)  üst geçit

c)  demiryolu geçidi (hemzemin geçit)

d)  okul geçidi

 

 Aşağıdakilerden hangisi, yanıklarda uygulanacak ilkyardımlardan biridir?

a)  Yanık üzerine losyon sürülür.

b)  Yanan bölge soğuk su veya buz ile uzun süre soğutulur

c)  Yanık üzerine yoğurt veya diş macunu sürülür

d)  Yanık bölge oksijenli su ile temizlenip açık bırakılır

 

 Sürücülükte motivasyonu arttıran faktörlerden en önemlisi aşağıdakilerden hangisidir?

a)  Yaşamımızda önemli bulduğumuz kişiler ve değerlerimiz

b)  Aracımızın bakımlı olması

c)  Aracımızın dış görünümünün güzel olması

d)  İşverene karşı kızgın olmamız

 

 Bir meslekte, o mesleğin gereklerini yapmak için bilinmesi gerekenlere yenilik ve değişen bilgi ve becerileri katarak konusunda uzmanlaşmaya ne denir?

a)  Üniversite öğrenciliği

b)  Mesleki gelişim

c)  Açık öğretim

d)  Kültür

 

 İletişim ile ilgili olan şıklardan hangisi yanlıştır?

a)  İletişimin gerçekleşebilmesi için mesaj doğru bir kanaldan gönderilmelidir

b)  İletişimin gerçekleşebilmesi için en az iki birey olmalıdır

c)  İletişim sadece sözel gerçekleştirilen bir olaydır.

d)  İletişimin temeli mesajın karşıya doğru bir şekilde aktarılmasıdır

 

 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na göre kaçakçılık suçu işleyenlerin hal ve sıfatlarını bilerek kaçakçılığa yardım edenlere aşağıdaki cezalardan hangisi verilir?

a)  Bir menfaat karşılığı olsun veya olmasın kaçakçılık suçunu kendileri işlemediğinden herhangi bir ceza verilmez.

b)  Bir menfaat karşılığı olsun veya olmasın asıl suçlulara verilecek cezanın yarısı kadar ceza verilir.

c)  Bir menfaati yoksa herhangi bir ceza verilmez.

d)  Bir menfaati varsa asıl suçluya verilen ceza kadar ceza verilir.

 

 Sigortacılar, hak sahibinin kaza veya zarara ilişkin belgeleri sigortacıya ilettiği tarihten itibaren, tazminatı en geç kaç iş günü içerisinde ödemek zorundadır?

a)  5 iş günü

b)  8 iş günü

c)  10 iş günü

d)  15 iş günü

 

 Hava filtresi tıkanmışsa araçta ne gibi olumsuzluklar meydana gelir?

a)  Motor çekişten düşer

b)  Yakıt sarfiyatı artar

c)  Egzozdan siyah duman çıkar

d)  Hepsi

 295 / 65 / R 14 /82  Yandaki gibi lastik üzerinde yazan tanıtıcı yazıda altı çizili olan ibare lastiğin hangi kısmının ölçüsüdür?

a)  Lastiğin yanak genişliğinin

b)  Lastiğin taban genişliğinin

c)  Lastiğin jant çapının

d)  Lastiğin üretim yılının

  İlkyardımın ABC sinde C neyi ifade eder?

a)  Dolaşım değerlendirilmesi

b)  Solunumun değerlendirilmesi

c)  Bilinç kontrolü

d)  Hava yolu açıklığı

 Bir yöndeki trafiğe ait taşıt yolunun bir ayırıcı ile belirli şekilde diğer taşıt yolundan ayrılması ile meydana gelen kara yoluna ne denir?

a)  İki yönlü kara yolu

b)  Tek yönlü kara yolu

c)  Bölünmüş kara yolu

d)  Erişme kontrollü kara yolu (otoyol-ekspres yol)

 DOT DB9Z 747R4818     Yanda yazan gibi lastik üzerinde yazan tanıtıcı yazıda 18 rakamıibare, lastiğin hangi özelliğini belirtir?

a)  Yanak genişliğini

b)  Jant çapını

c)  Üretim tarihini

d)  Taban genişliğini

 Yurt içi yolcu taşımacılığı için aşağıda verilen mesleki yeterlilik belgelerinden hangisine sahip olunması gerekir?

a)  SRC-1

b)  SRC-2

c)  SRC-3

d)  SRC-4

 P 175/65 R 14 82 T" Yandaki gibi lastik üzerinde yazan tanıtıcı yazıda, 65 rakamılastiğin hangi kısmının ölçüsüdür?

a)  Lastiğin jant çapının

b)  Lastikle yapılabilecek maksimum hız kodunun

c)  Lastikle taşınabilecek maksimum yük miktarı kodunun

d)  Lastiğin yanak yükseklik oranının P 295/82 R22,5 Yukarıdaki gibi lastik üzerinde yazan tanıtıcı yazıda, 295 rakamı lastiğin hangi kısmının ölçüsüdür?

a)  Taban genişliğinin

b)  Yanağının

c)  Yanak yüksekliğinin

d)  Jant çapının

 Motorlar yapım özelliklerine göre kaç şekilde sınıflandırılır?

a)  Bir

b)  İki

c)  Üç

d)  Dört

 "Sürücü belgesi, sürücünün işlemiş olduğu kusura göre belirli bir süreliğine trafik zabıtalarınca geri alınır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi, sürücü belgesinin geri alınmasını gerektiren kusurlardan biri değildir?

a)  Trafik işaretiyle belirlenmiş hız sınırını %10 oranında geçmek

b)  Ölümlü kazalarda asli kusurlu olmak

c)  Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak

d)  Kanunda belirtilen miktarın üzerinde alkollü olarak araç kullanmak
Kara yollarında trafik sağdan akar. Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücüler, aşağıdakilerden hangisini yapmak zorunda değildir?
a)  Araçlarını, gidiş yönüne göre yolun sağından sürmek
b)  Çok şeritli yollarda ise yol ve trafik durumuna göre hızının gerektirdiği şeritten sürmek
c)  Şerit değiştirmeden önce gireceği şeritte, sürülen araçların emniyetle geçişini beklemek
d)  Trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştirmekKarayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre, otobüsle tarifeli veya tarifesiz yurtiçi yolcu taşımacılığı veya hususi taşımacılık yapacak gerçek ve tüzel kişilerin alması gereken belge türü aşağıdakilerden hangisidir?
a)  D türü yetki belgesi
b)  C türü yetki belgesi
c)  B türü yetki belgesi
d)  A türü yetki belgesi
Kara yollarında trafik sağdan akar. Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücüler, aşağıdakilerden hangisini yapmak zorunda değildir?
a)  Araçlarını, gidiş yönüne göre yolun sağından sürmek
b)  Çok şeritli yollarda ise yol ve trafik durumuna göre hızının gerektirdiği şeritten sürmek
c)  Şerit değiştirmeden önce gireceği şeritte, sürülen araçların emniyetle geçişini beklemek
d)  Trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştirmek


ASLİ KUSURLU HALLER

Kırmızı ışıkta geçmek.

Taşıt giremez levhası olan yere girmek.

Karşıdan gelen trafiğin yoluna girmek

Geçme yasağı levhasında geçmek.

Şeride tecavüz

Arkadan çarpmak.

Manevraları yanlış yapma

Kavşakta geçiş hakkına uymama

Dar yolda geçiş kolaylığı sağlamama.


L  sınıfı araç: 2,3 veya 4 tekerlekli araç
M sınıfı araç: Yolcu taşıma aracı
N sınıfı araç Yük taşıma sınıfı araç
O sınıfı araç: Motorsuz römork.